Meslek Saygınlığı ve Tercihleri Ankara 1996

1999-01-01
METU Studies in Development

Suggestions

Meslek Etiği ve Eğitimi Panel
Zelef, Mustafa Haluk (null; 2000-06-01)
On The Fundamental Dilemmas Of Architecture-As-Profession
Dostoğlu, Sibel (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1986)
Ondokuzuncu yüzyılın büyük toplumsal dönüşümü ve pazar mekanizması etrafında yeniden örgütlenişi sırasında, meslek modeli de bütün kurumsal göstergeleriyle birlikte (meslek örgütleri, eğitim kurumlan, yayın organları, lisans ve denetim yasaları gibi) ortaya çıkar. Meslekler, benzeri görülmemiş bir büyüme, kentleşme ve endüstrileşmenin getirdiği toplumsal çalkantı ve çevre sorunlarına çare bulmayı vaadetmektedir. Mesleki söylemi haklılaştıran iki araç vardır: bir yanda mesleki bilgi/uzmanlık/rasyonellik, diğ...
An assessment of information technology curriculum implementation in vocational high schools
Biçer, Kader; Kiraz, Ercan; Department of Educational Sciences (2009)
This study aims to provide a general picture of newly adopted IT program in vocational high schools. Through this aim, the issues of to what extent are the objectives and content of Vocational high schools’ new IT curriculum satisfied the needs, how it is implemented in schools, how it is practiced under different circumstances and which factors influence its implementation process are examined. This study was designed as a formative evaluation based on CIPP Model-Process valuation. In order to grasp percep...
Attitudes and motivational intensity of foreign language learners at vocational high schools: a comparative study
Gökçe, Sevgi; Seferoğlu, Gölge; Department of English Literature (2008)
This study was conducted to examine the attitudes and motivational intensity of 10th grade vocational high school students and to explore whether there is any significant difference between Anatolian high school and high school sections of vocational high schools and whether there is any significant gender difference in terms of attitudes toward learning English, attitudes toward the Anglo-Saxon culture and motivational intensity. Learners from three vocational high schools in Bozüyük, Bilecik participated ...
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Doğrusal ve Sabit Fonksiyon ile Bunların Grafiksel Gösterimine İlişkin Algıları Vocational High School Students Perceptions on Linear and Constant Functions with their Graphical Representation
Hatısaru, Vesife; Çetinkaya, Bülent (2010-01-01)
Bu çalışmanın amacı öğrencilerin doğrusal ve sabit fonksiyon kavramı ile bunların grafiksel gösterimi algılarını belirlemektir. Çalışmaya, endüstri meslek lisesi 10.sınıfta öğrenim gören 130 öğrenci katılmıştır. Veriler bir gerçek yaşam durumu problemi ve öğrenci mülakatları aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde nitel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları meslek lisesi öğrencilerinin fonksiyonun tanım ve değer kümesi, sıralı ikililer, doğrusal ve sabit fonksiyon kavramı ile bunlar...
Citation Formats
E. Erdil, “Meslek Saygınlığı ve Tercihleri Ankara 1996,” METU Studies in Development, pp. 575–603, 1999, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74966.