Hidrolik ve katı bekletme süresinin asetiklastik metanojenlere ve metan verimine etkisi

2017-10-07
Koç, Engin
Bayramoğlu, Tuba Hande
Duran, Metin
Eroğlu, İnci
Gündüz, Ufuk
Citation Formats
E. Koç, T. H. Bayramoğlu, M. Duran, İ. Eroğlu, and U. Gündüz, “Hidrolik ve katı bekletme süresinin asetiklastik metanojenlere ve metan verimine etkisi,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74974.