Gelir Yönetimi Problemleri için Alternatif Matematiksel Modeller

2009-06-22
Terciyanlı, Erman
Avşar, Zeynep Müge
Citation Formats
E. Terciyanlı and Z. M. Avşar, “Gelir Yönetimi Problemleri için Alternatif Matematiksel Modeller,” 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74985.