Modellenen ve istasyonlarda ölçülen toprak neminin karşılaştırılması

2013-06-05
Yılmaz, Mustafa Tuğrul
Şorman, Ali Ünal
Sönmez, İbrahim
Citation Formats
M. T. Yılmaz, A. Ü. Şorman, and İ. Sönmez, “Modellenen ve istasyonlarda ölçülen toprak neminin karşılaştırılması,” 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75067.