Kompozit Yapilarda Fiber Optik Algılayıcıların Yarattığı Gerilme Yığılmalarının İncelenmesi

2016-09-28
Değerliyurt, Boray
Şahin, Melin
Yaman, Yavuz
Citation Formats
B. Değerliyurt, M. Şahin, and Y. Yaman, “Kompozit Yapilarda Fiber Optik Algılayıcıların Yarattığı Gerilme Yığılmalarının İncelenmesi,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75134.