Otizmli Bireylere İletişim Becerisi Kazandırmak için Kullanılan Alternatif ve Destekleyici Mobil Uygulamaların Tasarım İlkelerinin İncelenmesi: Literatür Taraması

2018-11-03
Polat, Hamza
Delialioğlu, Ömer
Citation Formats
H. Polat and Ö. Delialioğlu, “Otizmli Bireylere İletişim Becerisi Kazandırmak için Kullanılan Alternatif ve Destekleyici Mobil Uygulamaların Tasarım İlkelerinin İncelenmesi: Literatür Taraması,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75164.