Gözenekli Tahliye Sistemlerinin Ses-üstü Hızlarda Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Analizleri

2018-09-12
Akar, Gökhan
Eyi, Sinan
VII. Ulusal Havacılık Ve Uzay Konferansı, (12 - 14 Eylül 2018)

Suggestions

Gözenekli Malzemelerde Akış ve Kütle Taşınımının Modellenmesi
Koku, Harun; Tanriseven, Gülbin(2015-12-31)
Gözenekli bir ortamda akış ve kütle transferi, ortamınmikro-düzeydeki yapısıyla doğrudan ilgilidir.Bilgisayarlı hesaplama kapasitesindeki gelişmeler sayesinde, Lattice-Boltzmann ve random walk simülasyonları gibi mezoskopik metotlar kullanılarak materyallerin yüksek çözünürlüklü 3D yapılarını modellemek mümkün olmaktadır.Bu araştırmanın amacı, doğrudan resimleme temelliyaklaşımların gözenekli malzemeler içinkullanılabilmesini sağlayacak bütünleşik deneyseltekniklerin ve yazılımların geliştirilmesidir. Buçal...
Processing and characterization of porous titanium nickel shape memory alloys
Aydoğmuş, Tarık; Bor, Şakir; Ögel, Bilgehan; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2010)
Porous TiNi alloys (Ti-50.4 at. %Ni and Ti-50.6 at. %Ni) with porosities in the range 21%-81% were prepared successfully applying a new powder metallurgy fabrication route in which magnesium was used as space holder resulting in either single austenite phase or a mixture of austenite and martensite phases dictated by the composition of the starting prealloyed powders but entirely free from secondary brittle intermetallics, oxides, nitrides and carbonitrides. Magnesium vapor do not only prevents secondary ph...
The Processing of porous Ni-Rich TiNi alloys via powder metallurgy and their characterization
Nakaş, Gül İpek; Bor, Şakir; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2012)
In the scope of this study, TiNi foams with porosities in the range of 39-64 vol% were processed from prealloyed powders by Mg space holder technique. Porous TiNi alloys displayed homogeneously distributed spherical pores with interconnections, which is suitable for bone ingrowth. Porous Ti-50.8 at%Ni alloys were processed by sintering at 1200 °C for 2 h to analyze the microstructure as well as mechanical behavior. SEM, TEM and XRD studies were conducted for the characterization of microstructure and phase ...
Production and characterization of porous titanium alloys
Esen, Ziya; Bor, Şakir; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2007)
In the present study, production of titanium and Ti6Al4V alloy foams has been investigated using powder metallurgical “space holder technique” in which magnesium powder were utilized to generate porosities in the range 30 to 90 vol. %. Also, sintering of titanium and Ti-6Al-4V alloy powders in loose and compacted condition at various temperatures (850-1250oC) and compaction pressures (120-1125 MPa), respectively, were investigated to elucidate the structure and mechanical properties of the porous cell walls...
Characterization and fatigue behavior of Ti-6Al-4V foams
Aşık, Emin Erkan; Bor, Şakir; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2012)
Porous Ti-6Al-4V alloys are widely used in the biomedical applications for hard tissue implantation due to its biocompatibility and elastic modulus being close to that of bone. In this study, porous Ti-6Al-4V alloys were produced with a powder metallurgical process, space holder technique, where magnesium powders were utilized in order to generate porosities in the range of 50 to 70 vol. %. In the productions of Ti-6Al-4V foams, first, the spherical Ti-6Al-4V powders with an average size of 55 μm were mixed...
Citation Formats
G. Akar and S. Eyi, “Gözenekli Tahliye Sistemlerinin Ses-üstü Hızlarda Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Analizleri,” Samsun, Türkiye, 2018, vol. 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75383.