DOCOMOMO TÜRKİYE ULUSAL ÇALIŞMA GRUBU POSTER SUNUŞLARITÜRKİYE MİMARLIĞINDA MODERNİZMİN YEREL AÇILIMLARI XI KAMİL KOÇ APARTMANI

2015-12-18
BURSA, Kamil KOÇ Apartmanı Gökhan OKUMUŞ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bursa kenti barındırdığı özel coğrafi özellikler sebebiyle doğu - batı doğrultusunda bir yerleşime sahiptir ki bu bağlamda karakteristik bir kent yerleşimi olarak nitelendirilebilir. Bursa kent merkezi yerleşimleri ve ana ulaşım ekseni olarak tariflenebilecek Çekirge- Altıparmak- Heykel (Atatürk Caddesi) - Setbaşı - Namazgah aksı aynı zamanda kentin yapım tecrübelerinin de okunabildiği bir eksendir. Bu eksenin son halkası Namazgah bölgesinde bulunan Kamil KOÇ Apartmanı hem kendi döneminin modern konut özelliklerini yansıtması bağlamında, hem de kentin yapım sürekliliğinin bir parçasına sunmuş olduğu katkılar sebebiyle önemli bulunmaktadır. 1954 yılında tamamlanan yapı, Türkiye’de bulunduğu 1940'larda II. Ulusal Mimarlık Akımının destekleyici ve yönlendiricilerinden olan Alman mimar Paul Bonatz’ın öğrencisi yüksek mühendis mimar Mehmet Gülez tarafından tasarlanmıştır. Yapının tasarımcısı olan Mehmet Gülez Bursa’daki yapılarına dair mimari yaklaşımını “Dönemin Bursa yapılarının konut planlamada gelenekselden hareket eden Avrupa mimari şekillenişini benimseyen bir anlayış ile ılımlı modernizm kapsamında değerlendirilebilecek yapılar” olarak tarif etmektedir. Bu bağlamda dönemin konutları dönüşmekte olan kenti şekillendiren bir yapı tipi olarak, diğer kentlerde de olduğu gibi Bursa’da da gelişen yapı teknolojileri, yeni malzeme kullanımları, dönemin değişen yaşam tarzı ve dönemim üslubu için önemli referanslardır. Kamil KOÇ Apartmanı 4 katlı olup her katta 2 daire bulunmaktadır. Daireler cephelere göre 135 - 75 metrekare aralığında farklılık göstermektedir. Bugün için dairelerin biri tadilatta olması sebebiyle kullanılmamakla birlikte diğer daireler kullanım halindedir. Apartmanın doğu ve batı cephelerinde içinde yaşlı ağaçların da olduğu düzenli 2 bahçesi bulunmakta, parsel alanı yaklaşık 550 metrekaredir. Yapı dönemin mimari referansları, biçimsel yaklaşımı ve konut, mekan anlayışına göre değerlendirildiğinde özgün birçok özelliği bugün de barındırmaktadır. Dönemin modern konut yapılarında ortak olarak söyleyebileceğimiz iç mekan tasarım yaklaşımlarındaki dil birliği ve Bursa’da bu dönemde inşa edilen konutlarda görülen iç plan şeması çok benzer bir şekilde yapıda uygulanmıştır. Özellikle cephe tasarımı yaklaşımındaki vurgulamalar ve simetrik kütle özellikleri, yapının giriş cephesi olan doğu cephesinde dışa taşırılan bölümler ve cephelerdeki eğrisel çıkmalarla kazandırılan hareket dikkat çekmektedir. Bu veriler ışığında, Namazgah bölgesinde yer alan Kamil KOÇ Apartmanı görsel hafıza, özgün mimari üretim süreci ve mimari plan ve iç mekan özellikleri, detayları, dönemi için yansıttığı konut mimarisindeki sosyo- kültürel özellikleri açısından dönemine özgü bir Bursa konutu ve apartmanıdır. Ayrıca, günümüzde de konut işlevini devam ettirmesi ve kullanılması, bu sebeple de bakımlı ve korunmuş durumda olması değerli bulunmaktadır.
DOCOMOMO_TÜRKİYE ULUSAL ÇALIŞMA GRUBU POSTER SUNUŞLARITÜRKİYE MİMARLIĞINDA MODERNİZMİN YEREL AÇILIMLARI XI, 18 - 19 Aralık 2015

Suggestions

EFFECTS OF EXCHANGE RATE VOLATILITY AND FIRM-SPECIFIC FEATURES ON THE RATES OF RETURNS OF THE MANUFACTURING FIRMS LISTED IN BORSA İSTANBUL: A CAPM APPROACH
Aslan, Mustafa; Gaygısız Lajunen, Esma; Department of Financial Mathematics (2021-8-04)
This study examines the effects of the exchange rate volatility and the firm-specific features representing the liquidity, profitability, and leverage performance of firms on excess stock returns for the manufacturing firms listed in Borsa İstanbul (BIST) using dynamic panel data model. The exchange rate volatility is modeled by single regime generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) models and Markov-switching GARCH (MSGARCH) models. The MSGARCH models show evidence that the evoluti...
A STUDY ON PERFORMANCE EVALUATION OF RELIEF WELLS DOWNSTREAM OF EMBANKMENT DAMS
Göğüş, Doruk; Yanmaz, Ali Melih; Çalamak, Melih; Department of Civil Engineering (2021-6-30)
This study investigates the performances of reduction methods of the seepage problem at the foundation of a real embankment dam, Oğulcuk Dam located in Yozgat, Turkey. The steady-state seepage modeling is used in the analysis. The variation of relief wells inner diameter, location and spacing parameters are compared with each other and are also compared with different alternatives, such as cutoff walls, core trenches, and cutoff walls with blankets. Different variations of those methods i.e. locations and d...
A 15-YEAR CLIMATOLOGY OF AEROSOL OPTICAL AND PHYSICAL PROPERTIES AND NEAR-REAL TIME MEASUREMENTS OF WATER-SOLUBLE IONS IN PM2.5 AND THEIR PRECURSOR GASES IN THE ATMOSPHERE OVER THE EASTERN MEDITERRANEAN
Tutsak, Ersin; Koçak , Mustafa; Department of Oceanography (2018-7-26)
Long-term aerosol optical and micro physical properties obtained from AERONET sun/sky radiometer situated at the rural coastal site of Eastern Mediterranean between January 2000 and December 2014 were analyzed. Moreover, concentrations of SO42-, NH4+, NO3- (in PM2.5) and their precursor gases (SO2, NH3 and HNO3) were measured with a near real-time Ambient Ion Monitor-Ion Chromatography instrument in winter and summer of 2015. Air flow arriving at 1 km and 4 from Eastern Europe and Western Europe showed a ne...
NATURAL AND HUMAN INDUCED NUTRIENT IMPACTS ON PHYTOPLANKTON COMMUNITIES IN MERSIN BAY, NE MEDITERRANEAN
Boran, Leona Julia; Uysal, Zahit; Department of Marine Biology and Fisheries (2017-11-01)
Monthly sampling (January 2014 to December 2015) of 8 Erdemli Times Series stations showed that heterotrophic bacteria and cyanobacteria dominate coastal and off-shore plankton communities and decrease with depth and distance to the coast. Cell-volume of Synechococcus was positively correlated with temperature and N:P-ratios while cell volume of heterotrophic bacteria cell was negatively correlated with temperature. Negative and positive significant correlations between species abundances and N:P-ratios, an...
İnce Belli Çay Bardağının Kansei Mühendisliği Yöntemi ile Duygusal Tasarım Analizi
Erol, Ayşe; Leblebici Başar, Deniz (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Geleneksel ince belli çay bardağı, Türkiye'de yaygın olarak kullanılan, kültürel açıdan değerli ve duygu yüklü bir ürün olarak kabul edilmekte ve günümüzde hala tasarımcılara çağdaş uyarlamalar için ilham vermeye devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, ince belli çay bardağının duygusal tasarım özelliklerini belirlemektir. Çalışmada, 1970'lerde Japonya'da geliştirilmiş olan Kansei Mühendisliği (Kansei Engineering) yöntemi uygulanmıştır. Kullanıcının bir ürüne yönelik duygu ve algılarını (Kansei) tespit edere...
Citation Formats
G. Okumuş, “DOCOMOMO TÜRKİYE ULUSAL ÇALIŞMA GRUBU POSTER SUNUŞLARITÜRKİYE MİMARLIĞINDA MODERNİZMİN YEREL AÇILIMLARI XI KAMİL KOÇ APARTMANI,” presented at the DOCOMOMO_TÜRKİYE ULUSAL ÇALIŞMA GRUBU POSTER SUNUŞLARITÜRKİYE MİMARLIĞINDA MODERNİZMİN YEREL AÇILIMLARI XI, 18 - 19 Aralık 2015, Bolu, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75385.