DOCOMOMO TÜRKİYE ULUSAL ÇALIŞMA GRUBU POSTER SUNUŞLARITÜRKİYE MİMARLIĞINDA MODERNİZMİN YEREL AÇILIMLARI XI KAMİL KOÇ APARTMANI

2015-12-18
BURSA, Kamil KOÇ Apartmanı Gökhan OKUMUŞ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bursa kenti barındırdığı özel coğrafi özellikler sebebiyle doğu - batı doğrultusunda bir yerleşime sahiptir ki bu bağlamda karakteristik bir kent yerleşimi olarak nitelendirilebilir. Bursa kent merkezi yerleşimleri ve ana ulaşım ekseni olarak tariflenebilecek Çekirge- Altıparmak- Heykel (Atatürk Caddesi) - Setbaşı - Namazgah aksı aynı zamanda kentin yapım tecrübelerinin de okunabildiği bir eksendir. Bu eksenin son halkası Namazgah bölgesinde bulunan Kamil KOÇ Apartmanı hem kendi döneminin modern konut özelliklerini yansıtması bağlamında, hem de kentin yapım sürekliliğinin bir parçasına sunmuş olduğu katkılar sebebiyle önemli bulunmaktadır. 1954 yılında tamamlanan yapı, Türkiye’de bulunduğu 1940'larda II. Ulusal Mimarlık Akımının destekleyici ve yönlendiricilerinden olan Alman mimar Paul Bonatz’ın öğrencisi yüksek mühendis mimar Mehmet Gülez tarafından tasarlanmıştır. Yapının tasarımcısı olan Mehmet Gülez Bursa’daki yapılarına dair mimari yaklaşımını “Dönemin Bursa yapılarının konut planlamada gelenekselden hareket eden Avrupa mimari şekillenişini benimseyen bir anlayış ile ılımlı modernizm kapsamında değerlendirilebilecek yapılar” olarak tarif etmektedir. Bu bağlamda dönemin konutları dönüşmekte olan kenti şekillendiren bir yapı tipi olarak, diğer kentlerde de olduğu gibi Bursa’da da gelişen yapı teknolojileri, yeni malzeme kullanımları, dönemin değişen yaşam tarzı ve dönemim üslubu için önemli referanslardır. Kamil KOÇ Apartmanı 4 katlı olup her katta 2 daire bulunmaktadır. Daireler cephelere göre 135 - 75 metrekare aralığında farklılık göstermektedir. Bugün için dairelerin biri tadilatta olması sebebiyle kullanılmamakla birlikte diğer daireler kullanım halindedir. Apartmanın doğu ve batı cephelerinde içinde yaşlı ağaçların da olduğu düzenli 2 bahçesi bulunmakta, parsel alanı yaklaşık 550 metrekaredir. Yapı dönemin mimari referansları, biçimsel yaklaşımı ve konut, mekan anlayışına göre değerlendirildiğinde özgün birçok özelliği bugün de barındırmaktadır. Dönemin modern konut yapılarında ortak olarak söyleyebileceğimiz iç mekan tasarım yaklaşımlarındaki dil birliği ve Bursa’da bu dönemde inşa edilen konutlarda görülen iç plan şeması çok benzer bir şekilde yapıda uygulanmıştır. Özellikle cephe tasarımı yaklaşımındaki vurgulamalar ve simetrik kütle özellikleri, yapının giriş cephesi olan doğu cephesinde dışa taşırılan bölümler ve cephelerdeki eğrisel çıkmalarla kazandırılan hareket dikkat çekmektedir. Bu veriler ışığında, Namazgah bölgesinde yer alan Kamil KOÇ Apartmanı görsel hafıza, özgün mimari üretim süreci ve mimari plan ve iç mekan özellikleri, detayları, dönemi için yansıttığı konut mimarisindeki sosyo- kültürel özellikleri açısından dönemine özgü bir Bursa konutu ve apartmanıdır. Ayrıca, günümüzde de konut işlevini devam ettirmesi ve kullanılması, bu sebeple de bakımlı ve korunmuş durumda olması değerli bulunmaktadır.
Citation Formats
G. Okumuş, “DOCOMOMO TÜRKİYE ULUSAL ÇALIŞMA GRUBU POSTER SUNUŞLARITÜRKİYE MİMARLIĞINDA MODERNİZMİN YEREL AÇILIMLARI XI KAMİL KOÇ APARTMANI,” presented at the DOCOMOMO_TÜRKİYE ULUSAL ÇALIŞMA GRUBU POSTER SUNUŞLARITÜRKİYE MİMARLIĞINDA MODERNİZMİN YEREL AÇILIMLARI XI, 18 - 19 Aralık 2015, Bolu, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75385.