En Son Kim Size Değişmeniz Gerektiğini Söyledi?

2018-02-07
Seferoğlu, Gölge

Suggestions

Main seismological features of recently compiled Turkish strong motion database
Erdoğan, Özgür; Akkar, Sinan D.; Department of Civil Engineering (2008)
In this thesis it is aimed to compile the Turkish strong-motion database for its efficient use in earthquake engineering and strong-motion seismology related studies. Within this context, the Turkish strong-motion database is homogenized in terms of basic earthquake source parameters (e.g. magnitude, style-of-faulting) as well as site classes and different source-to-site distance metrics. As part of this objective, empirical relationships for different magnitude scales are presented for further harmonizatio...
3-D humanoid gait simulation using an optimal predictive control
Özyurt, Gökhan; Özgören, Mustafa Kemal; Department of Mechanical Engineering (2005)
In this thesis, the walking of a humanoid system is simulated applying an optimal predictive control algorithm. The simulation is built using Matlab and Simulink softwares. Four separate physical models are developed to represent the single support and the double support phases of a full gait cycle. The models are three dimensional and their properties are analogous to the human̕s. In this connection, the foot models in the double support phases include an additional joint which connects the toe to the foot...
En iyi optik tasarım ve örnekleme için uzam-frekans uzayına dayalı teknikler geliştirilmesi
Öktem, Sevinç Figen(2017-12-31)
Modern optik algılama ve görüntüleme sistemleri, gittikçe küçülen, çok-açıklıklı ve çok-kanallı bir yapıya bürünmektedir. Bu yeni yapı, kırınım ve girişim etkilerinin karmaşıklaşmasına yol açmakta, ve klasik uzam-bölgesi yada frekans-bölgesi tekniklerini kullanarak, en iyi tasarımının ve bilgi taşıma kapasitesinin belirlenmesini güçleştirmektedir. Bu çalışmada amaç, uzamsal ve frekans özellikleri aynı anda ele alan uzam-frekans (faz uzayı) çatısını kullanarak, optik sistem tasarımı ve sinyal örneklemesi içi...
Environmental effects of Hasangazi (Pülümür-Tunceli) Chromite Mine
Toksoy Köksal, Fatma; Öztüfekçi-önal, Ayten; Akarsu-akyol, E. (2012-10-01)
A snake-like robot for searching, cleaning passages from debris and dragging victims
Çağlav, Engin; Erkmen, Aydan Müşerref; Department of Electrical and Electronics Engineering (2006)
In this thesis, a snake like robot is implemented for search and rescue applications. The “snake” is intentionally selected as a reference for their ability to move on various environments, but due to the mechanical limitations the implemented snake-like robot design could not be close to the biological counterparts. Although the implemented snake like robot is not a replica of biological snakes; it captured key aspects of snakes such as flexibility, redundancy and high adaptation. To depart from the mechan...
Citation Formats
G. Seferoğlu, “En Son Kim Size Değişmeniz Gerektiğini Söyledi?,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75407.