Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemiyle Asfalt Geri Dönüşüm Örneği

2015-09-09
Özarslan, Ali
Gönül, Mustafa Sinan
Teknolojisinin ilerlemesi ve ilgili makinelerin gelişmesi ile birlikte, asfalt geri dönüşümüne olan ilgi son yıllarda artış göstermektedir. Asfalt geri dönüşümü, değerli doğal kaynaklardan biri olan bitümünün daha tasarruflu bir şekilde kullanılmasıyla yolların sürdürülebilir bir şekilde yenilenmesini sağlar. Bütçe ve zaman sınırlamaları gibi problemlere maruz kalsa da, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de bu teknolojinin uygulanmasına olan talep son yıllarda yükselmektedir. Bu çalışmada, sınırlı bir süre ve bütçe çerçevesinde Ankara Çankaya Belediyesi'ne ait belirli bir bölgenin “hedef programlama” yöntemi kullanılarak asfalt geri dönüşümünün planlanması hedeflenmiştir. Bulunan sonuçlara göre önerilen geri dönüşüm modeli, verilen hedeflerin % 90'ını karşılayabilmekte ve önemli miktarda bitümün tasarrufu sağlayabilmektedir.
35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, (9 - 11 Eylül 2015)

Suggestions

Development of an ultra wide band (UWB) array antenna
Ceylan, Hasan Akın; Aydın Çivi, Hatice Özlem; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-4)
Demand for ultrawideband antenna arrays in telecommunications, space and airborne platforms, RADAR applications and MIMO systems, etc. is rising consistantly. A modern approach to develop an ultrawideband array is to utilize the mutual coupling between array elements. Even though individual elements are of narrowband characteristic in isolated form, they gain ultrawideband performance in array configuration under strong mutual coupling. In this work, an ultrawideband tightly coupled dipole array antenna is ...
Molecular dynamics modelling of gold atomic force microscopy tips on multilayer graphene
Maden, Cem; Toffoli, Hande; Department of Physics (2020-9)
Simultaneously with the developing industry, nanotribological properties of nanoscale materials, especially in the fields of friction and lubrication, have been the subject of growing research. Interactions between materials are usually analyzed with modified atomic force microscopy (AFM) devices using lateral force measurement and topographic imaging techniques. Thanks to its superior physical and chemical properties, graphene has remained influential in the industry, including its use as a lubricant. Dire...
LOCALIZATION PERFORMANCE ESTIMATION WITH MULTI SENSOR FUSION
Bingöl, Ulaş Süreyya; Ankaralı, Mustafa Mert; Hacınecipoğlu, Akif; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-5-12)
Autonomous navigation gained significant attention as it is necessary for an over- growing use and integration of autonomous systems to numerous fields such as self- driving cars, logistics, and agricultural robots. These applications require robots to navigate from one location to another, which requires them to estimate their position accurately. Localization loss scenarios are instances when localization accuracy dete- riorates to a level that endangers the task. Reaching the false end goals, being stuck...
Çocuklar için Programlama Eğitimi: Code Notes Kodlama Platformu
Sabuncuoğlu, Alpay; Erkaya, Merve (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Çocukların programlama eğitiminde kullanılan kodlama platformları, modülerlik, fiyat ve sınıf içindeki etkileşime katkı açısından çeşitlilik göstermektedir. Geliştirdiğimiz kodlama platformu “Code Notes” hem ucuz hem de modüler bir eğitim aracı olmasıyla düşük maliyetli eğitim ortamları için potansiyel bir çözüm olarak sunulmuştur. Geliştirdiğimiz bu aracı gönüllü projemizde 12-13 yaş aralığındaki çocuklarla denediğimizde, fiyatı yüksek olan modüler platformlarda (örneğin Lego Mindstorms) sunulan deneyime b...
Çok Genişbantlı Mikrodalga Görüntüleme için Optimal MIMO Dizilimi
Kocamis, Burak; Öktem, Sevinç Figen (2017-05-18)
Wideband microwave imaging systems are recently used in various applications including airport security, surveillance, through-wall imaging and medicine. For the operation of such high-resolution systems, sparse multiple-input-multiple output (MIMO) arrays are of interest to reduce the hardware complexity and cost of conventional planar arrays. In this paper, we present a method for the optimal design of two-dimensional MIMO arrays in near-field imaging. Using a statistical framework, the optimality criteri...
Citation Formats
A. Özarslan and M. S. Gönül, “Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemiyle Asfalt Geri Dönüşüm Örneği,” presented at the 35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, (9 - 11 Eylül 2015), 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75452.