Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemiyle Asfalt Geri Dönüşüm Örneği

2015-09-09
Özarslan, Ali
Nabavi, Seyed Hesamoddin
Gönül, Mustafa Sinan
Teknolojisinin ilerlemesi ve ilgili makinelerin gelişmesi ile birlikte, asfalt geri dönüşümüne olan ilgi son yıllarda artış göstermektedir. Asfalt geri dönüşümü, değerli doğal kaynaklardan biri olan bitümünün daha tasarruflu bir şekilde kullanılmasıyla yolların sürdürülebilir bir şekilde yenilenmesini sağlar. Bütçe ve zaman sınırlamaları gibi problemlere maruz kalsa da, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de bu teknolojinin uygulanmasına olan talep son yıllarda yükselmektedir. Bu çalışmada, sınırlı bir süre ve bütçe çerçevesinde Ankara Çankaya Belediyesi'ne ait belirli bir bölgenin “hedef programlama” yöntemi kullanılarak asfalt geri dönüşümünün planlanması hedeflenmiştir. Bulunan sonuçlara göre önerilen geri dönüşüm modeli, verilen hedeflerin % 90'ını karşılayabilmekte ve önemli miktarda bitümün tasarrufu sağlayabilmektedir.
Citation Formats
A. Özarslan, S. H. Nabavi, and M. S. Gönül, “Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemiyle Asfalt Geri Dönüşüm Örneği,” presented at the 35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, (9 - 11 Eylül 2015), 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75452.