Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemiyle Asfalt Geri Dönüşüm Örneği

2015-09-09
Özarslan, Ali
Gönül, Mustafa Sinan
Teknolojisinin ilerlemesi ve ilgili makinelerin gelişmesi ile birlikte, asfalt geri dönüşümüne olan ilgi son yıllarda artış göstermektedir. Asfalt geri dönüşümü, değerli doğal kaynaklardan biri olan bitümünün daha tasarruflu bir şekilde kullanılmasıyla yolların sürdürülebilir bir şekilde yenilenmesini sağlar. Bütçe ve zaman sınırlamaları gibi problemlere maruz kalsa da, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de bu teknolojinin uygulanmasına olan talep son yıllarda yükselmektedir. Bu çalışmada, sınırlı bir süre ve bütçe çerçevesinde Ankara Çankaya Belediyesi'ne ait belirli bir bölgenin “hedef programlama” yöntemi kullanılarak asfalt geri dönüşümünün planlanması hedeflenmiştir. Bulunan sonuçlara göre önerilen geri dönüşüm modeli, verilen hedeflerin % 90'ını karşılayabilmekte ve önemli miktarda bitümün tasarrufu sağlayabilmektedir.

Suggestions

ÇOK AMAÇLI ÜRÜN VE SÜREÇ TASARIMI OPTİMİZASYONU İÇİN ETKİLEŞİMLİ YAKLAŞIMLAR
Köksalan, Mustafa Murat; Köksal, Gülser; Özateş Gürbüz, Melis(2015-12-31)
Günümüzün rekabet koşullarında kaliteli ürünlerin geliştirilmesinde tasarım süreci giderek artan önem kazanmaktadır. Ürünlerin kalitesinin düşük ve değişken olmasına yol açan ve kontrol edilmesi güç çok çeşitli faktör vardır. Yenilikçi problem çözme ve tasarım optimizasyonu bu faktörlere duyarsız olacak güçlü tasarımların geliştirilmesi için etkili yaklaşımlardır. Bu çalışmada, yenilikçi yaklaşımların yetersiz kaldığı durumlarda daha da önem kazanan tasarım optimizasyonu konu edinilmiştir. Çalışma kapsamınd...
Çoklu Exsiton Üretebilen ve Tekli Fisyona Duyarlı Hibrit Güneş Pili Geliştirilmesi
Asil Alptekin, Demet(2017-12-31)
Yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında son yıllarda hızla artmakta olan çalışmalar umut vaat edici sonuçlar vermekte ve bu durum Avrupa ve Amerika gibi ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkeler için de büyük önem taşımaktadır. Kristal silikon teknolojisinin teorik limitine ulaşmasıyla birlikte gelecekte fosil yakıtlarına alternatif olarak gösterilen birincil enerji kaynağı olan güneş enerjisinden daha etkin bir biçimde faydalanmak amacıyla yeni nesil hibrit güneş pili teknolojileri geliştirilmektedir...
Molecular dynamics modelling of gold atomic force microscopy tips on multilayer graphene
Maden, Cem; Toffoli, Hande; Department of Physics (2020-9)
Simultaneously with the developing industry, nanotribological properties of nanoscale materials, especially in the fields of friction and lubrication, have been the subject of growing research. Interactions between materials are usually analyzed with modified atomic force microscopy (AFM) devices using lateral force measurement and topographic imaging techniques. Thanks to its superior physical and chemical properties, graphene has remained influential in the industry, including its use as a lubricant. Dire...
Türkiye’de bilginin toplumsallaşmasında elektronik yayınların rolü
Kıpçak, Halil (2019-12-01)
As a result of the development of technology and the advancement of the internet and communication technologies, computer and internet has started to be used effectively in every sphere of our lives after 1990, the widespread use of the internet and the WWW (World Wide Web), have brought about a new type of publishing termed as “electronic publishing”. At the beginning of 1995, electronic publishing started to take an essential step in the life of press and publishing. Thus, the internet has become the...
Çok Genişbantlı Mikrodalga Görüntüleme için Optimal MIMO Dizilimi
Kocamis, Burak; Öktem, Sevinç Figen (2017-05-18)
Wideband microwave imaging systems are recently used in various applications including airport security, surveillance, through-wall imaging and medicine. For the operation of such high-resolution systems, sparse multiple-input-multiple output (MIMO) arrays are of interest to reduce the hardware complexity and cost of conventional planar arrays. In this paper, we present a method for the optimal design of two-dimensional MIMO arrays in near-field imaging. Using a statistical framework, the optimality criteri...
Citation Formats
A. Özarslan and M. S. Gönül, “Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemiyle Asfalt Geri Dönüşüm Örneği,” presented at the 35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, (9 - 11 Eylül 2015), 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75452.