Kompozit ve Sandviç Kirişlerdeki Hasar Şiddetinin Titreşim Bazlı Analizler ve Yapay Sinir Ağları ile Tespiti

2006-09-21
Citation Formats
M. Şahin, “Kompozit ve Sandviç Kirişlerdeki Hasar Şiddetinin Titreşim Bazlı Analizler ve Yapay Sinir Ağları ile Tespiti,” 2006, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75454.