Yay yürek mekanizmalı etkin bir temel yalıtım sisteminin deprem şokları karşısındaki dinamik davranışının deneysel olarak incelenmesi

2002-11-01
Alsaıf, Khalıd
Kaplan, Halit
Dölen, Melik
Bu makale yeni bir etkin (aktif temel yalıtım sisteminin dinamik davranışını deneysel olarak inceler. Bu çalışmada önerilen sistemde; tek katlı bir yapı. iç bükey yataklarla üzerinde hareket eden bilyalarla taşınmaktadır. Özel olarak tasarlanmış yay mekanizması, binanın hareketine normal koşullarda izin vermez. Deprem sırasındaysa, mekanizma devre dışı kalarak yapının belli bir alan içinde serbestçe hareketine imkan tanır. Sistemin temeline yerleştirilen ve doğrusal olmayan karakteristiğe sahip olması düşünülen yaylarsa, sistemin hareketine deprem sırasında belirli sınırlamalar getirir. Gerek bilgisayar benzetimi gerekse deneysel çalışmalar sonucunda tabanı yalıtılmış böyle bir yapıya iletilen sismik kuvvetlerin %95 oranında azaltıldığı gözlemlenmiştir.
Makina İmalat ve Tasarım Dergisi

Suggestions

COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE ROCKING BEHAVIOR OF SEISMIC ISOLATED BRIDGES
Tabiehzad, Pourya; Dicleli, Murat; Department of Engineering Sciences (2021-9-06)
In this thesis study a comprehensive roadmap is proposed for detailed modeling of rocking behavior of superstructure deck. Furthermore, a parametric study is conducted to determine effect of the superstructure rocking in enhancing the seismic performance of the box girder type bridge structures. For this purpose, various nonlinear models varying based on one chosen parameter are designed. Nonlinear boundary time history analysis (NTHA) of the models are then conducted being exposed to a set of ground motion...
Mikro Elekro Mekanik Sistemlerin Tasarım ve Ölçeklendirme İlkeleri
Dölen, Melik (2005-05-01)
Bu makale, mikro-elektro-mekanik sistemlerin tasarımda (büyük ölçekli sistemlerden farklı olarak) öne çıkan önemli ilkeler üzerinde durulmaktadır. Buna göre, mikro sistemlerin makro sistemlere göre bazı avantajlarından kısaca bahsedilerek, mikro sistemlerin tasarını sırasında göz önünde bulundurulması gereken faktörlere değinilecektir. Ayrıca, mikro ve makro sistemlerde öne çıkan farklı fiziksel büyüklükler ve tasarımcının takip edeceği tasarım akış yolu ve tasarım için kullanılabilecek bazı sayısal araçlar...
Polycrystalline plasticity modeling of anisotropic grain structures and statistical size effect in metallic alloys
Orhun, Bulut; Yalçınkaya, Tuncay; Department of Aerospace Engineering (2022-6-14)
In this thesis, two important microstructural phenomena affecting the plastic behavior of metallic materials are addressed through a local crystal plasticity modeling framework. Initially the influence of anisotropic grain structure developing during various forming procedures and additive manufacturing processes is studied following a multiscale modeling strategy, where Representative Volume Elements (RVEs) are analyzed under axial loading conditions. Macroscopic response of different degrees of anisotropi...
Mikro Elektro Mekanik Sistemler Üretim Teknikleri I
Kaplan, Halit; Dölen, Melik; Dur, Osman (2004-11-01)
Bu makale yeni bir araştırma dalı olan mikro-elektro-mekanik sistem teknolojilerini tanıtmayı hedeflemektedir. Makalede, yüzey/gövde mikro-işleme, elektro-erozyon, lazerle işleme ve yüksek derinlik oranlarına sahip mikro yapıların üretiminde kullanılan LIGA teknikleri gibi başlıca mikro-üretim yöntemleri kısaca ele alınıp, karşılaştırmalı olarak tanıtılacaktır. Bu üretim teknikleriyle yapılmış silisyum tabanlı mikro-duyucu ("micro-sensors") ve mikro eyleyicilere ("micro-actuators") çeşitli örnekler verilece...
Simulation of orthogonal metal cutting by finite element analysis
Bil, Halil; Kılıç, Engin; Tekkaya, Erman; Department of Mechanical Engineering (2003)
The aim of this thesis is to compare various simulation models of orthogonal cutting process with each other as well as with various experiments. The effects of several process parameters, such as friction and separation criterion, on the results are analyzed. As simulation tool, commercial implicit finite element codes MSC.Marc, Deform2D and the explicit code Thirdwave AdvantEdge are used. Separation of chip from the workpiece is achieved either only with continuous remeshing or by erasing elements accordi...
Citation Formats
K. Alsaıf, H. Kaplan, and M. Dölen, “Yay yürek mekanizmalı etkin bir temel yalıtım sisteminin deprem şokları karşısındaki dinamik davranışının deneysel olarak incelenmesi,” Makina İmalat ve Tasarım Dergisi, pp. 220–235, 2002, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75590.