Depremler bağlamında kader inancı ve hazırlıklı olma

2018-03-16
Doğulu, Canay
Sakallı, Nuray

Suggestions

Depremler özelinde kaderciliğe dair sosyal temsiller
Doğulu, Canay; Sakallı, Nuray (2017-03-24)
Depremlere ilişkin sosyal-bilişsel süreçler: Dehşet yönetimi ve sistemi meşrulaştırma bakış açısı
Doğulu, Canay; Sakallı, Nuray (null; 2018-11-17)
Amaç: Dehşet yönetimi ve sistemi meşrulaştırma süreçleri ile bu süreçler arasındaki motivasyonel etkileşim, afetlerin de içinde bulunduğu çeşitli uygulamalı alanlar bağlamında yapılan araştırmalarla anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada, söz konusu yazına katkıda bulunmak amacıyla sistemi meşrulaştırma süreçleri Türkiye’de depremler özelinde ve dehşet yönetimi çerçevesinde ele alınarak depremlere dair algı ve tepkilerin altında yatan sosyal-bilişsel süreçler incelenmiştir. Çalışma kapsamında ölümlülük u...
Depremlerin Tuzla Jeotermal Sahasındaki Etkilerinin İncelenmesi
Parlaktuna, Burak; Sınayuç, Çağlar; Durgut, İsmail (2021-05-11)
Probabilistic seismic hazard assessment for earthquake induced landslides
Balal, Onur; Gülerce, Zeynep; Department of Civil Engineering (2013)
Earthquake-induced slope instability is one of the major sources of earthquake hazards in near fault regions. Simplified tools, such as Newmark’s Sliding Block (NSB) Analysis are widely used to represent the stability of a slope under earthquake shaking. The outcome of this analogy is the slope displacement where larger displacement values indicate higher seismic slope instability risk. Recent studies in the literature propose empirical models between the slope displacement and single or multiple ground mot...
The effect of disasters on development: Van and Bingol case studies
Gül, Tuğba; Başbuğ Erkan, Berna Burçak; Şenol Balaban, Meltem; Department of Earthquake Studies (2014)
The increase of the number of natural, technological and man-made disasters and economic losses due to disasters caused an increase in significance of the studies that investigate the relationship between disaster and development. Turkey has actualized many studies after the 1999 Marmara Earthquake, however, the focus of disaster policies are still concentrated on response and reconstruction/recovery stages of disaster. 2003 Bingöl and 2011 Van earthquakes showed that disasters still cause economic burden o...
Citation Formats
C. Doğulu and N. Sakallı, “Depremler bağlamında kader inancı ve hazırlıklı olma,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75645.