Balıkçılık Yönetim Araçları KOTA

2016-05-25

Suggestions

Balıkçılığın deniz biyojeokimyası üzerindeki etkisinin ekosistem modellemesi yöntemiyle incelenmesi
Dişa, Deniz; Akoğlu, Ekin; Salihoğlu, Barış (null; 2016-06-03)
Marine ecosystems are responsible for storing the carbon within the ocean body by means of uptaking atmospheric carbon into the ocean, transforming it into organic carbon through photosynthesis and transporting to the profound depths of the ocean. Playing a significant role in the marine food webs, fish has a notable impact on carbon export from the surface to the bottom of the ocean. For this reason, mainly due to its increasing trend since 1950s, fishing is expected to impact carbon cycle directly ...
Deniz Bilimleri Stratejisine Yön Veren Hedefler ve Göstergeler Nelerdir?
Şahin, Ezgi; Yücel, Nebil; Salihoğlu, Barış (2018-05-09)
Denizler ve okyanuslar, canlılar için büyük bir önem taşımaktadır. Soluduğumuz hava, tükettiğimiz besinler, kullanıdığımız enerji ve ulaşım hepsi denizler tarafından sağlanabilir ya da deniz ile taşınabilirler. Yaşamsal öneme sahip, birçok sosyal, ekonomik ve ekolojik değere sahip olan denizlerimizin kaynaklarından sürdürülebilir şekilde yararlanma, denizle ilgili insan faaliyetlerinin ve çevrenin sürdürülebilir yönetimi ancak bu alanda eğitim ve araştırmalarla görevlendirilmiş kurumlarımız...
Deniz koruma alanlarının biyolojik çeşitliliğinin korunması ve balıkçılık yönetimi amacıyla kullanımı
Erkan, Funda; Gücü, Ali Cemal(2005-07-15)
Anadolu ile Kıbrıs arasında kalan Kilikya sahillerindeki balık stokları, geniş kıta sahanlığına sahip, nehirlerin getirdiği besin tuzları ile zenginleştirilen diğer bölgelerle karşılaştırıldığında oldukça fakirdir. Ancak yöredeki sosyo-ekonomik çıkmazlar, tarım sektöründe çalışamayan kesimi balıkçılığa itmiştir. Bölgedeki balık stokları sınırlı, fakat ticari anlamda aranan türlerden oluşmaktadır. Ekonomik değeri yüksek balıkların tüm denizlerde azalmasına paralel olarak artan pazar değerleri de bölgedeki ba...
Deniz İzleme Kılavuzu
Altuğ, Gülşen; Uysal, Zahit; Kaçar, Aslı; Yücel, Nebil; Zeki, Sibel; Çardak, Mine; Çiftçi Türetken, Pelin Saliha; Akkan, Tamer (null, 2017-01-01)
Balık Yetiştiriciliğinde Kullanılacak Probiyotiklerin İzolasyonu, Büyüme Ve Saklama Karakteristiklerinin Optimizasyonu
Hamamcı, Haluk(2010-12-31)
Citation Formats
A. C. Gücü, “Balıkçılık Yönetim Araçları KOTA,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75687.