Okul Öncesi Dönemde Sanatın STEM Disiplinleri ile Bütünleştirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri.

2017-10-21
Ata-Aktürk, Aysun
Demircan, Hasibe Özlen
Citation Formats
A. Ata-Aktürk and H. Ö. Demircan, “Okul Öncesi Dönemde Sanatın STEM Disiplinleri ile Bütünleştirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri.,” presented at the 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, (18 - 21 Ekim 2017), Ankara, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75881.