Okul Öncesi Dönemde Sanatın STEM Disiplinleri ile Bütünleştirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri.

2017-10-21
Ata Aktürk, Aysun
Demircan, Hasibe Özlen
Citation Formats
A. Ata Aktürk and H. Ö. Demircan, “Okul Öncesi Dönemde Sanatın STEM Disiplinleri ile Bütünleştirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri.,” presented at the 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, (18 - 21 Ekim 2017), Ankara, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75881.