Biyologlar İçin Biyoinformatik

2014-01-01

Suggestions

Biyokimyasal reaksiyonlar için stokastik simülasyon algoritmalarına genel bir bakış
Purutçuoğlu Gazi, Vilda (2010-01-01)
Biyoinformatik Alanında _Istatistik
Purutçuoğlu Gazi, Vilda (Nobel Yayın Dağıtım, 2014-01-01)
Biyomekanik Kullanım Amaçlı Denge Platformu Tasarımı
Çuvalcı, Ahmet Ufuk; Tönük, Ergin (null; 2016-10-23)
Kuvvetölçer sistemler çeşitli alanlarda, bir destek yüzey ile bir cisim arasında meydana gelen tepki kuvvetleri ve momentlerini ölçmek için kullanılır. Biyomedikal alanda yürüyüş analizi, denge hesaplamaları, sportif performans değerlendirmeleri gibi uygulamalarda kuvvetölçer sistemlerinden yararlanılır. Kuvvetleri ve momentleri bulabilmek için kuvvetölçer sistemler bir ölçüm cihazı içerir. Bu cihaz, uygulamaya göre bir denge platformu, kuvvet platformu, zıplama platformu veya donatılmış bir yürüyüş bantı o...
Biyomedikal Mühendisliği ve Uygulamaları
Cüneyitoğlu Özkul, Mine; Mumcuoğlu, Ünal Erkan (TMMOB, EMO Ankara Şubesi, 2019-01-01)
Stochastic modeling of biochemical systems with filtering and smoothing
Haksever, Merve; Uğur, Ömür; Department of Scientific Computing (2019)
Deterministic modeling approach is the traditional way of analyzing the dynamical behavior of a reaction network. However, this approach ignores the discrete and stochastic nature of biochemical processes. In this study, modeling approaches, stochastic simulation algorithms and their relationships to each other are investigated. Then, stochastic and deterministic modeling approaches are applied to biological systems, Lotka-Volterra prey-predator model, Michaelis-Menten enzyme kinetics and JACK-STAT signalin...
Citation Formats
V. Purutçuoğlu Gazi, Biyologlar İçin Biyoinformatik. 2014.