Doç.Dr. Çetin Göksu ile söyleşi: Yeni bir Yaşam Anlayışı ve Felsefesi

1997-06-01

Suggestions

. “Sermaye-Merkezli Sosyolojik Bilgi Üretimi
Mücen, Barış (null; 2013-12-04)
Defining cooking activity areas of Burgaz domestic units in the 4th century B.C
Atıcı, Nadire; Tuna, Numan; Department of Settlement Archaeology (2003)
The main aim of this study is to define the cooking activity spaces in Burgaz at 4th Century B.C. by carrying out statistical analysis of artefacts come from floor levels. In this study the distribution of artefacts and the associations of these distributions with architectural remains are examined rather than architectural features. In order to defining cooking activity spaces, the spatial distribution of cooking wares and utilities were taken into consideration. The distributions of cooking wares were tri...
Sustainable Conservation Issues Of Four 14th And 15th Century Mosques In Ankara: Ahi Elvan Mosque, Örtmeli, Sabunî And Poyraji Mesjids
Erder, Evin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Bu çalışmada, Ankara’da bulunan Ahi Elvan Camisi, Örtmeli Mescidi, Sabunî Mescidi ve Poyracı Mescidi’lerinin bugünkü fiziksel durumları ile geçmişte ve günümüzde korunmaları için alınmış bulunan önlemler değerlendirilmiş, ve gelecekte yaşamlarının sürdürülebilir şekilde korunabilmesi için öneriler sunulumuştur. Ondördüncü ve onbeşinci yüzyıllarda inşa edilen bu dört tescilli yapı günümüze kadar özgün formları ile mimarî elemanlarını büyük ölçüde korumuşlardır. Bu ahşap direkli, ahşap tavanlı, taş temelli, v...
). Görme engelli yetişkinlerin cinsellik eğitimine ilişkin deneyim ve görüşleri
Döner, Hilal; Sümer, Zeynep (2015-10-07)
). Altıncı Sınıf Ögrencilerinin Elektrik Konusundaki Kavramları Anlamalarında Kavramsal Degisimin Etkisi [The effect of conceptual change on sixth-grade students’ understanding of concepts about electricity
Geban, Ömer; Sönmez, Gamze; Ertepınar, Hamide (2001-11-15)
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Doç.Dr. Çetin Göksu ile söyleşi: Yeni bir Yaşam Anlayışı ve Felsefesi,” 1997, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75952.