TAICE Yazılımı ile Karışık Fazlı Bulut Koşullarında Buzlanma Tahmini

2016-09-28
Ayan, Erdem
Özgen, Serkan
Canıbek, Murat
Citation Formats
E. Ayan, S. Özgen, and M. Canıbek, “TAICE Yazılımı ile Karışık Fazlı Bulut Koşullarında Buzlanma Tahmini,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75992.