GENEL KIRSAL KALKINMA YAKLAŞIM VE POLİTİKARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE BENİMSENEN KIRSAL KALKINMA YAKLAŞIM VE POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2016-12-02

Suggestions

1999 KOCAELİ VE DÜZCE DEPREMLERİ TEMEL ALINARAK DÜZCE İLİ GÖKYAKA İLÇESİNİN SAHA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SİSMİK MİKROBÖLGELEMESİ
Akgün, Haluk(2017-12-31)
1999 KOCAELİ VE DÜZCE DEPREMLERİ TEMEL ALINARAK DÜZCE İLİ GÖKYAKA İLÇESİNİN SAHA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SİSMİK MİKROBÖLGELEMESİ
Fe-B BAZLI INTERMETALİK VE METALİK CAM NANOALAŞIMLARIN YAPI-ÖZELLİK İLİŞKİLERİNİN MODELLENMESİ, MEKANİK NANOALAŞIMLAMA İLE ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
Mehrabov, Amdulla(2013-12-31)
Fe-B BAZLI INTERMETALİK VE METALİK CAM NANOALAŞIMLARIN YAPI-ÖZELLİK İLİŞKİLERİNİN MODELLENMESİ, MEKANİK NANOALAŞIMLAMA İLE ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
MEDIA COVERAGE OF THE YEARS BETWEEN 1961-1963 CONCERNING LABOR MIGRATION FROM TURKEY TO GERMANY: THE CASES OF MILLIYET AND CUMHURIYET
Yücel, Altun Begüm; Okyayuz, Mehmet; Department of Media and Cultural Studies (2022-3-09)
This thesis work focuses on the media coverage of the years between 1961-1963 concerning labor migration from Turkey to Germany in two national newspapers, Milliyet and Cumhuriyet. In this way, this thesis work aims to reveal the extent of coverage in and approach of the two newspapers, ideologically positioning on different places, to the issue during the first two to three years, i.e., pre-determined duration of stay within the official labor migration, and to understand not only the first years of migrat...
BOR'UN SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN İN VİTRO OLARAK İNSAN HEPATOSİT KARSİNOMA HÜCR HATTI HEPG2'LERDE ARAŞTIRILMASI
Güray, Nülüfer Tülün(2017-12-31)
BOR'UN SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN İN VİTRO OLARAK İNSAN HEPATOSİT KARSİNOMA HÜCR HATTI HEPG2'LERDE ARAŞTIRILMASI
ANKARA KİLİNDE 18.5m DERİNLİĞİNDEKİ BİR KAZININ GERİ ANALİZİ: ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ
Çokça, Erdal; Çalışan, Oğuz (null; 2018-09-28)
Otopark ihtiyacı ve yüksek arazi bedelleri nedeniyle şehir içinde yapılan temel kazılarında derinlikler her geçen gün artmaktadır. İnşaat mühendisliği tasarımının iki ana kuralı olan emniyet ve ekonominin derin kazı tasarımında optimum seviyede kullanılması; uygun sistem seçimi, seçilen sistemin ve özellikle zemin koşullarının gerçeğe yakın şekilde modellenmesi ile mümkün olmaktadır. Bu durumda derin kazı analizlerinde zemin parametrelerinin seçimi kritik önem taşımaktadır. Plaxis programı ile aşırı ...
Citation Formats
N. Aydın, “GENEL KIRSAL KALKINMA YAKLAŞIM VE POLİTİKARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE BENİMSENEN KIRSAL KALKINMA YAKLAŞIM VE POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76079.