Hide/Show Apps

Boş Konut Birimlerinin Sosyal Konut Sunumunda Bir Fırsat Olarak Değerlendirilmesi: Cevizlidere Mahallesi Örneği

2019-10-18
Aksoy Khurami, Esma
Özdemir Sarı, Özgül Burcu