Türkiye'deki LGBT Bireylerin İslam'a Yönelik Tutumu ve Bu Alanda Yaşadıkları Ayrımcılık

2017-07-01

Suggestions

Türkiye'de Bireylerin Doğal Afet Sigortası Ve Genel Sigorta Talebi Ve Satın Alma Eğilimlerini Etkileyen Faktörler
Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2010-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de farklı bölgelerde yaşayan doğal afet sigortası (zorunlu deprem sigortası) ve herhangi bir sigorta çeşidine sahip olan ve olmayan bireylerle yapılacak anketlerle, ne gibi faktörlerin sigorta alma tutumunu etkilediği ve bu tutumun müşterilerin poliçe alma eğilimini nasıl etkilediği ve hangi faktörlerin müşterilerin satın alma kararını etkilediği incelemektir. Bu ilişkileri araştırırken pek çok değişken arasında yüksek korelasyon beklendiğinden, yapısal denklem modellemesi kulla...
Türkiye'de Sağlık Ve Sosyal Güvenlik: İnsana Karşı Piyasa
Göksel, Asuman; Birler, Reşide Ömür (Notabene, 2017-09-01)
Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Siyasetinde İslami Kadın Ve Muafazakar Eril İktidar İlişkisi.
Aslan Akman, Canan(2012-12-31)
Çalışma, Turkiyede islami kesimdeki kadının sorunlarını ve bakış açısını siyasal alana taşıma iddasında olan dindar kadın aktörlerin iktidardaki adalet ve kalkınma partisinin kadın politikasıyla ilişkileri eleştirileri ve talepleri incelenecektir.
The LGBTT and women’s movements in Turkey: a comparative analysis
Kurbanoğlu, Elçin; Acar, Ayşe Feride; Department of Political Science and Public Administration (2010)
This thesis investigates two social movements in Turkey, the women’s and LGBTT movements comparatively and in the light of available NSM theories. While brief histories of both movements are presented and all active LGBTT associations and groups in Turkey are introduced in the thesis, the main focus of the study is the LGBTT movement. Based on in depth interviews with 17 LGBTT activists, the evolution of this movement is traced and its current profile as well as its relationship to different branches of the...
Türkiye'de Çevreciliğin Dönüşümü: Hes Karşıtı Yerel Hareketler
Rittersberger, Helga İda(2011-12-31)
Projenin amacı Türkiye'de son yıllarda halkın doğrudan katılımıyla yaygınlaşan, yerelleşen ve böylece geleneksel çevrecilikten farklılaşan çevreciliğin anlaşılması, değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan, bir çalışmadır. Son yıllarda Türkiye'nin hemen her bölgesinde Hidroelektrik (HES), Termik ve Nükleer Santral inşaatları ve işletimi gerçekleşmektedir. Bu sürece karşı gelişen toplumsal hareket geleneksel çevrecilikten farklıdır; ulusal-uluslar arası-yerel sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerine dayalı v...
Citation Formats
G. B. Kumpasoğlu and D. Canel Çınarbaş, “Türkiye’deki LGBT Bireylerin İslam’a Yönelik Tutumu ve Bu Alanda Yaşadıkları Ayrımcılık,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76238.