Çevre ve Enerji Politikalarında Sosyal Kabul Edilebilirlik Sorunu

2016-04-29

Suggestions

Çevre Psikolojisi Kavramlarıyla Bir Filmin Analizi: THX 1138
Çalğıcı Kılıç, Pınar (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
There is a space-based interaction between environmental psychology, architecture and cinema. In order to exemplify this interaction, the basic concepts of environmental psychology are utilized in the study of a dystopian science fiction film THX 1138 (Lucas, 1971). It is observed that the reinterpretation of the basic concepts of environmental psychology strengthened the dystopic fiction of the film, THX 1138 as a case. From this point of view, the interaction among environmental psychology, architecture a...
Çevre İktidar ve Siyaset Yeşil Bir Tarihsel Ekolojinin Sınırları
Dursun, Selçuk (2012-04-06)
Different definitions of "periphery" and different peripheries in the EU
Özdemir, Esin; Eraydın, Ayda; Department of City and Regional Planning (2005)
The definition of the periphery can be made in in different ways, based on the concepts emphisized in different theoretical discussions. Correspondingly, different peripheries appear in Europe from the perspectives of these different definitions. The thesis puts forward five different definitions of the periphery; definition of the periphery based on income and income growth differentials; definition of the periphery by using economic structure, employment and population potentials; definition of the periph...
Çevre ve Ahlak
Sarı, Erkin (Nobel Yayınevi, 2021-09-01)
Çevre psikolojisi, psikolojinin müstakil bir dalı olmaya başladığı 1960’lı yıllardan itibaren bireyin fiziksel çevreyle kurduğu ilişkiyi anlamaya çalışmaktadır. Bu ilişki iki yönlüdür. İnsanlar hem çevrelerini kendi gereksinimleri ve istekleri doğrultusunda değiştirmekte (ör. artan nüfusun getirdiği konut ihtiyacı sebebiyle tarım arazilerinin imara açılması ya da ev içi mekanının arttırılması isteğiyle balkonun içeri alınması) hem de kendi tutum ve davranışları bulundukları çevreye göre şekillenmektedir (ör...
Çevre mühendisliği eğitiminde akreditasyon
Alp, Emre; Bayramoğlu, Tuba Hande (2011-03-25)
Citation Formats
“Çevre ve Enerji Politikalarında Sosyal Kabul Edilebilirlik Sorunu,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76319.