Görevimiz İstatistiksel Düşünmeyi Açığa Çıkarmak (Eliciting Statistical Thinking Through Statistics Tasks)

2019-09-01
Yılmaz, Zuhal
Ader, Nizamettin Engin
Olgun, Beyza

Suggestions

Görevimiz İstatistiksel Düşünmeyi Açığa Çıkarmak
Yılmaz, Zuhal; Ader, Nizamettin Engin; Olgun, Beyza (2019-09-28)
Göreve uyumlu kanat tasarım ve geliştirme çalışmaları
Güçlü, Seber; Şahin, Melin; Özgen, Serkan; Volkan, Nalbantoğlu; Yaman, Yavuz (null; 2008-06-26)
Tüm hava araçlarında ağırlığının en aza indirilmesi, yakıt tüketiminin azaltılması, manevra kabiliyeti ve sessizlik en önemli tasarım gerekleridir. Yeni nesil göreve uyumlu, şekil değiştirebilen kanatlara sahip insansız hava araçlarının tasarım da anlan bu özellikler göz önünde tutularak yapılmaktadır. Özellikle çok aşamalı görevlerde bu tip hava araçlar, sabit bir kanat geometrisine sahip olan klasik tasarımlara göre daha üstün bir uçuş performans sergileyebilmekte ve yapısal esneklikleri nedeniyle anlık u...
Göreve Uyumlu Kumanda Yüzeylerinin Geliştirilmesi
Yaman, Yavuz; Özgen, Serkan; Şahin, Melin; Evren, Sakarya (2011-01-01)
Göreve Uyumlu Kumanda Yüzeylerinin Geliştirilmesi
Yaman, Yavuz; Özgen, Serkan (2011-01-01)
Türev konusunda uygulanan matematiksel modelleme yönteminin ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarılarına ve öz-düzenleme becerilerine etkisi
Özturan Sağırlı, Meryem; Kırmacı, Uğur Selamet; Bulut, Safure (2010-01-01)
Bu çalışmanın amacı orta öğretim öğrencilerinin akademik başarısına matematiksel modelleme yöntemi ile öğretimi yapılan türev konusunun etkisinin incelenmesi olup, yarı-deneysel yöntem kullanılmıştır. Bu amaçla araştırmacılar tarafından iki adet başarı testi geliştirilmiş olup bu testler Doğu Anadolu Bölgesinin orta ölçekli bir ilinde yer alan Fen Lisesi’ nde on ikinci sınıfta öğrenim gören iki şubedeki toplam 37 öğrenciye ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde öğrencilerin akademik ...
Citation Formats
Z. Yılmaz, N. E. Ader, and B. Olgun, “Görevimiz İstatistiksel Düşünmeyi Açığa Çıkarmak (Eliciting Statistical Thinking Through Statistics Tasks),” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76371.