Biyoloji öğretmen adaylarındaki kavram yanılgılarının tespiti

1999-03-20
Tekkaya, Ceren
Yılmaz, Özgül
Çapa Aydın, Yeşim

Suggestions

Professional development of preservice biology teachers through reflective thinking
Savran Gencer, Ayşe; Çakıroğlu, Jale; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2008)
The study aims to explore preservice biology teachers’ reflective thinking content and levels by examining the use of a reflective framework integrated into one semester Practice Teaching course. More specifically, this study focused on the development of reflective thinking skills of preservice teachers and their metaphorical images about learning and teaching process. Data were collected through both qualitative and quantitative approaches. The written documents and audiotaped debriefings taken during the...
Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları
Öztekin, Ceren; Çapa Aydın, Yeşim (2000-01-01)
Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları
Öztekin, Ceren; Çapa Aydın, Yeşim; Yılmaz Tüzün, Özgül (2000-01-01)
Bu çalışmanın amacı, biyoloji öğretmen adayları- nın biyolojinin temel konularındaki kavram yanılgılarını saptamak ve bu kavram yanılgılarının nedenlerini biyoloji eğitimi alanındaki öğretim üyeleri ile görüşerek belirlemektir. Bu araştırınada, 33 sorudan oluşan Genel Biyoloji Kavram Yanılgısı Testi geliştirilmiş ve 186 biyoloji öğretmen adayına uygulanmıştır. Test; ekoloji, bitki biyolojisi, sindirim sistemi, solunum, boşaitım sistemi, enzim, osmoz ve difüzyon, hücre bölünmesi, sınıflandırma ve besin ağı g...
Preservice science teachers’ informal reasoning regarding socioscientific issues and the factors influencing their informal reasoning
Topçu, Mustafa Sami; Yılmaz Tüzün, Özgül; Department of Educational Sciences (2008)
The main purpose of this study was to explore Preservice Science Teachers’ (PSTs) informal reasoning regarding socioscientific issues (SSI). The study first investigated PSTs’ informal reasoning patterns; second, explored the relationship between informal reasoning patterns and quality; third, examined the variation of informal reasoning quality with SSI; at last, focused on the factors influencing PSTs’ informal reasoning in the context of SSI. Totally, 39 PSTs voluntarily participated in the study. Senior...
Investigating the readiness of preservice mathematics teachers towards teaching profession
Mehmetlioğlu, Deniz; Haser, Çiğdem; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2010)
The aim of this study was to investigate to what extent the preservice teachers perceived that they were ready for the teaching profession and the differences in preservice teachers’ readiness based on the year in the teacher education program, gender, high school type (teacher education high school or other), and existence of a teacher in the immediate family. The study was conducted at the Elementary Mathematics Education programs of universities in Ankara, Burdur, Bolu, Gaziantep, İzmir, Samsun and Sakar...
Citation Formats
C. Tekkaya, Ö. Yılmaz, and Y. Çapa Aydın, “Biyoloji öğretmen adaylarındaki kavram yanılgılarının tespiti,” 1999, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76403.