Türk Rekabet Hukuku Çerçevesinde Pazarda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması ve Birleşme ve Devralmaların Kontrolü

1998-11-04
Citation Formats
G. Aşçıoğlu Öz, “Türk Rekabet Hukuku Çerçevesinde Pazarda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması ve Birleşme ve Devralmaların Kontrolü,” 1998, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: www.rekabet.gov.tr.