İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİĞE VE MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK YETERLİK ALGILARI/ PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS’ EFFICACY BELIEFS TOWARD MATHEMATICS AND MATHEMATICS TEACHING

2006-01-01
Işıksal Bostan, Mıne
Çakıroğlu, Erdinç

Citation Formats
M. Işıksal Bostan and E. Çakıroğlu, “İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİĞE VE MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK YETERLİK ALGILARI/ PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS’ EFFICACY BELIEFS TOWARD MATHEMATICS AND MATHEMATICS TEACHING,” HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol. 31, pp. 74–84, 2006, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76436.