Herni Tedavisi İçin Biyopolimer İle Modifiye Edilmiş Polipropilen Örtü

2018-12-16
Akbaba, Sema
Atila, Deniz Hazal
Tezcaner, Tugan
Tezcaner, Ayşen
Keskin, Dilek

Suggestions

Biopolymer modified polypropylene mesh for hernia treatment
Akbaba, Sema; Tezcaner, Ayşen; Tezcaner, Tugan; Department of Biotechnology (2018)
Displacement of a tissue through any aperture on the abdominal wall is defined as hernia. Only effective treatment of hernia is surgery, in which an intraperitoneal mesh or membrane is placed to support defected tissue. Ideal intraperitoneal implant should both promote regeneration and prevent intraperitoneal adhesions. Consequently, aim of this thesis was to develop a 3-layered intraperitoneal patch which has immunomodulatory, regenerative and anti-adhesive properties. For this purpose, polypropylene mesh ...
Lignoselülozik Biyotkütleden Yüksek Basınçlı Akışkanlaştırıcı İle Nanolif Elde Edilmesi Ve Enzimatik Hidrolize Etkisi
Ögel, Zümrüt Begüm(2010-12-31)
Lignoselülozik Biyokütleden Membran Üretimi
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep; Ergün, Eylül Gökçe(2014-12-31)
Membranlı ayırma işlemleri günümüzde bir çok alanda geleneksel ayırma işlemlerinin yerini almaktadır. Ancak üretim hacminin yüksek olduğu durumlarda, membran akılarının düşüklüğü, bu sebepten dolayı da istenen üretim hacmini sağlayabilecek membran ve modül kurulum fiyatlarının yüksekliği nedeniyle membran prosesleri çoğunlukla ekonomik olmamaktadır. Günümüzde ticari olarak kullanılan membranların çoğu polimerlerden yapılmaktadır. Selüloz, membran yapımında sıklıkla kullanılan polimerlerden biridir. Bu çalış...
Synthesis and characterization of clinoptilolite
Güvenir, Özge; Çulfaz, Ali; Department of Chemical Engineering (2005)
Clinoptilolite is the most abundant zeolite mineral in nature. In this study a reproducible synthesis recipe for clinoptilolite was established and the limits of the crystallization field were developed by changing synthesis parameters such as temperature, composition and the nature of reactants. Clinoptilolite was reproducibly synthesized as a pure phase and in high yield at 140oC using a benchmark batch composition of 2.1 Na2O:Al2O3:10SiO2:110.1 H2O. Clinoptilolite was crystallized from 10wt% or 28wt% see...
Ammonium and lead exchange in clinoptilolite zeolite column
Bahaalddin, Ahmad Dh; Yücel, Hayrettin; Department of Chemical Engineering (2010)
Wastewaters resulted from anthropogenic influence can encompass a wide range of potential contaminants and concentrations. There are numerous procedures that can be used to clear out wastewaters depending on the type and extent of contamination, however; disposal of pollutants from wastewaters in industrial scale is a difficult and costly problem. In this study, the use of ion exchange theory utilizing natural Turkish clinoptilolite zeolite from Gördes-Manisa as ion exchange resins in down-flow column mode ...
Citation Formats
S. Akbaba, D. H. Atila, T. Tezcaner, A. Tezcaner, and D. Keskin, “Herni Tedavisi İçin Biyopolimer İle Modifiye Edilmiş Polipropilen Örtü,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76536.