Bordetella pertussis ve Bordetella parapertussis'in İmmunojenik Proteinlerinin İmmunoproteomik Yöntemler Kullanılarak Karşılaştırılması.

2007-10-28
Özcengiz, Gülay