Bahçe atıklarının biyokimyasal metan potansiyelinin, ve farklı ön işlem ve giriş katı miktarının enerji verimine etkisinin araştırılması’

2019-10-11
Kalaycıoğlu, Nihan
Bayramoğlu, Tuba Hande
Citation Formats
N. Kalaycıoğlu and T. H. Bayramoğlu, “Bahçe atıklarının biyokimyasal metan potansiyelinin, ve farklı ön işlem ve giriş katı miktarının enerji verimine etkisinin araştırılması’,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.cmo.org.tr/resimler/ekler/a4effbb3129b662_ek.pdf.