Kent Kültürü Tartışmalarında Muğlak Rolleriyle Ankara’nın Bitmemiş Yapıları

2011-01-01
Kale Basa, İnci
Zelef, Mustafa Haluk

Suggestions

Kent tarihi araştırmalarında mekânbilimsel bir yaklaşım olarak kentsel morfoloji
Bilsel, Fatma Cânâ (null; 2015-10-23)
Kent tarihi yazımında toplumsal, kültürel ve ekonomik olguları kent mekânıylailişkilendiren çalışmaların göreli olarak yeni olduğu görülür. Buna karşılık, kentlerin mekân boyutuyla çalışılmaya başlanması 19. yüzyıldan itibaren Coğrafya disiplini içerisindegerçekleşmiş, bu bağlamda kentlerin makroformu ve biçimlenmelerinin oluşum vedönüşümü üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar Kentsel Coğrafya alanının konularınıoluşturmuştur. Aynı dönemde Arkeolojinin gelişmesiyle, tarih öncesinden bu yanakendiliğinden oluşm...
Understanding perceptions regarding the aesthetics of urban public space: Tunalı Hilmi Street, Ankara
Pehlivanoğlu, Yonca; Akkar Ercan, Zübeyde Müge; Department of City and Regional Planning (2011)
Urban aesthetics has been the concern of many academic researches, and there have been now more than hundred definitions of urban aesthetics. It is crucial to understand that aesthetics is more than just about the form and physical qualities of a place. Likewise, urban aesthetics is not only the concerns of academics, but also the concern of urbanites of cities and daily users of urban space. It is therefore important to understand what daily users of cities understand from the concept of urban aesthetics a...
A data-driven approach for predicting solar energy potential of buildings in urban fabric
Duran, Ayça; Gürsel Dino, İpek; Department of Architecture (2022-7)
Energy-efficient buildings that use clean and sustainable energy sources are urgently needed to reduce the environmental impact of buildings and mitigate climate change in cities. Buildings have great potential in harvesting solar energy by their solar exposure capacity. Developments in PV technologies also encourage the integration of PV systems into architectural applications. However, urban contexts can limit solar energy generation capacity of buildings by shading building envelopes and reducing availab...
Reading Vulnerabilities through Urban Planning History: An Earthquake-Prone City, Adapazarı Case from Turkey
ORHAN, Ezgi (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016)
Agglomeration of urban population, inadequate institutional capacity, unplanned urbanization, dense built environment, and industrial concentration are considered as the main causes of urban vulnerabilities against encountered disturbances. Planning decisions which regulate these factors are expected to make contribution to safer urban and social contexts and resilience of cities. However, in developing countries such as Turkey where disaster management is not an integrated part of urban planning process, p...
Kent Mekânlarının Yeniden Üretiminde Kentsel Morfoloji ve Kent Mimarlığı Yaklaşımı: Paris Örneği
Bilsel, Fatma Cânâ (2019-12-30)
Citation Formats
İ. Kale Basa and M. H. Zelef, Kent Kültürü Tartışmalarında Muğlak Rolleriyle Ankara’nın Bitmemiş Yapıları. 2011, p. 166.