KAYNAK BELLEĞİ: DERLEME ÇALIŞMASI

2018-12-01
Tanyaş, Hilal
Mısırlısoy, Mine
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

Suggestions

The Effects of source presentation and test format on recognition memory for item and source
Tanyaş, Hilal; Mısırlısoy, Mine; Department of Psychology (2019)
Source monitoring is a cognitive process through which memory records are attributed to their origins. In the literature, source monitoring tasks are used to examine the old/new recognition decisions, as well as decisions for source. However, there is not an agreed on standard for test formats and the way in which source information is presented. In fact, these different methods are used interchangeably despite words of caution from several researchers regarding the confounds they may give rise to when maki...
GIDA ATIKLARININ PEKTİNAZ ENZİMİ ÜRETİMİNDE KULLANIMI
UZUNER, SİBEL; Çekmecelioğlu, Deniz (2016-01-01)
WEB 1 0 DAN WEB 2 0 A BARIŞ ve DEMOKRASİ PARTİSİ 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE FACEBOOK KULLANIMINDAN BİR KESİT
Bayraktutan, Günseli; Binark, Ferruh Mutlu; Çomu, Tuğrul; İslamoğlu, Gözde; Doğu, Burak; Telli Aydemir, Aslı (2013-01-01)
Bu çalışmada Türkiye’de 2011 Genel Seçimleri’nde Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) web 1.0 uygulaması olan resmi parti web sayfası ile web 2.0 uygulamalarından birisi olan Facebook’u hangi amaçlarla, ne şekilde kullandığı ele alınmaktadır. Bu kapsamda çalış-mada önce partinin web 1.0 ortamına ilişkin genel bir değerlendirme yapılmış ardında da partinin resmi Facebook hesabı üzerinde van Dijk’in söylem çözümlemesi yöntemi arayüzde uygulanmış, BDP’nin ideolojisini konumlandırdığı bağlam, ardyöre ve ilişkil...
INVESTOR ATTENTION AND STOCK PERFORMANCE: A SEARCH ENGINE OPTIMIZATION APPROACH
Gül, Abdullah Efe; Danışoğlu, Seza; Department of Financial Mathematics (2022-2-11)
This thesis proposes two new measures of investor attention: Search Traffic (ST) and Click Per Search (CPS). These two measures as well as the commonly used Google Search Volume Index (SVI) measure are constructed using a search engine optimization and the number of keywords is optimized while measuring SVI. ST is measured based on financial website URLs without using any search keyword and is a direct measure of investor attention. The relationships between investor attention and stock market activities co...
GRAFİT KATKILI Fe-Mo TOZ KARIŞIMINDA SİNTERLEME İLE SERTLEŞTİRME
Ögel, Bilgehan(2013-12-31)
GRAFİT KATKILI Fe-Mo TOZ KARIŞIMINDA SİNTERLEME İLE SERTLEŞTİRME
Citation Formats
H. Tanyaş and M. Mısırlısoy, “KAYNAK BELLEĞİ: DERLEME ÇALIŞMASI,” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, pp. 1436–1457, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76716.