BETON AĞIRLIK BARAJLARININ GÖÇME DURUMLARININ BELİRLENMESİNDE ÖRTÜŞMELİ KAFES VE SONLU ELEMAN YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

2017-10-11

Suggestions

Analysis of interactions between BETA-2 adrenergic receptor & BETA arrestin-2 using förster resonance energy transfer (FRET) method in live cells
Evci, Hüseyin; Son, Çağdaş Devrim; Department of Biochemistry (2019)
Cells communicate with their environment and with other cells using receptors. Receptor takes signal from outside and transmits it into the cell. After transmitting the signal, receptors could be desensitized and/or endocytosed to stop signal transduction. Following receptor activation many receptors got phosphorylated which will trigger additional protein-protein interactions that could lead to receptor internalization. In the case of Beta-2 Adrenergic receptor (B2AR), key protein recognising the phosphory...
BECK DEPRESYON ENVANTERİ II’NİN TÜRKİYE ÖRNEKLEMİNDE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Canel Çınarbaş, Deniz; Bozo Özen, Özlem(2017-12-31)
Beck Depresyon Envanteri'nin ikinci versiyonu (BDE-II; Beck, Steer, & Brown, 1996) yıllardır İngilizce literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ölçek Türkçe'ye de çevrilmiş, kültürler-arası çalışmalarda yapısal eşitliği ve madde eşitliği incelenmiştir (Canel-Çınarbaş, Cui, & Lauridsen, 2011). Ancak, bu ölçeğin Türkçe'sinin geçerlik ve güvenirliği araştırılmadığından halen Türkçe literatürde kullanılamamaktadır. Bu araştırmanın amacı BDI-II'nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir...
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM MODELLERİ ÖZ-YETERLİKLERİ VE ÖĞRETEBİLME YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Hünük, Deniz; Savucu, Yüksel; Öztürk, Mehmet Ata; Yanık, Mehmet; İnce, Mustafa Levent (null; 2018-11-03)
Chaos in BFSS and ABJM matrix models
Taşcı, Cankut; Kürkcüoğlu, Seçkin; Yurduşen, İsmet; Department of Physics (2021-7)
In this thesis, we focus on the chaotic dynamics emerging from Banks-Fischler- Shenker-Susskind (BFSS) and Aharony-Bergman-Jafferis-Maldacena (ABJM) models. We first direct our attention on the bosonic part of the BFSS model and introduce mass deformation terms. Using ansatz configurations involving fuzzy-2 and fuzzy-4 spheres with collective time dependence, we find a family of reduced effective Hamiltonians through which we explore the chaotic dynamics emerging from these models. In order to reveal the st...
BİBERİYE, DEFNE YAPRAĞİ VE BERGAMUT YAĞI KULLANARAK AKTİF KAĞIT ÜRETİMİ
Öztop, Halil Mecit(2017-12-31)
BİBERİYE, DEFNE YAPRAĞİ VE BERGAMUT YAĞI KULLANARAK AKTİF KAĞIT ÜRETİMİ
Citation Formats
B. F. Soysal, Y. Arıcı, B. Binici, and K. Tuncay, “BETON AĞIRLIK BARAJLARININ GÖÇME DURUMLARININ BELİRLENMESİNDE ÖRTÜŞMELİ KAFES VE SONLU ELEMAN YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76824.