Tasarım Hukukunda Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesinde Kullanılan Terimler Açısından Kavramsallaştırma Sorunları

2011-12-09
Elibol, Gülçin Cankız
Korkut, Fatma
Hasdoğan, Gülay Fatma

Suggestions

Tasarım Kavramının Hukuktaki Gelişimi ve Endüstriyel Tasarımların Korunmasına İlişkin Ülkemizdeki Yasal Düzenlemeye Yansımaları
Hasdoğan, Gülay Fatma (1996-03-12)
Tasarım Kanunu Taslağı
Korkut, Fatma (2009-04-01)
Themes of Place and Space in Design Teaching: A Joint Studio Experiment in Amasya
Ulusu Uraz, Türkan; Balamir, Aydan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2006)
The design studio is a medium of intense learning in architectural education. A learning experiment that engages in critical practice, seeking to present values instead of mere techniques, promoting investigative work rather than trying to bring exact definitions to what must be, is typical of architectural studio education. The choice of a theme around which to structure studio work is significant in this respect; themes define the trajectory and act as filters of perception, thought and action, which the ...
Tasarım Eğitimi Projelerinde Tasarım Araştırmasının Fikir Geliştirmeyle Bütünleştirilmesinde Eğitimcilerle Öğrenciler Arasındaki İşbirliği
Eren, Gizem Hediye; Korkut, Fatma; Burgazlı, Levent (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Tasarım eğitimi projelerinin erken aşamalarında gerçekleştirilen tasarım araştırması, öğrencilerin tasarım problemlerini yaratıcı bir şekilde ele almaya hazırlanmasında önemli bir rol oynar. Bir eğitim projesinde tasarım süreci, öğrencilerin eğitimcilerle birlikte katettikleri bir süreç olmasına rağmen tasarım araştırması ve fikir geliştirme ile ilgili yöntemler, daha çok öğrencilerin kullanımına yöneliktir; eğitimciler ve öğrenciler arasındaki iş birliğinin etkisi ve rolü çoğunlukla ihmal edilir. Acemi tas...
Tasarımcılar için Gelecek Senaryolarının Önemi ve Kullanım Olanakları
Akın, Fazıl (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Ürün tasarımı büyük oranda gelecekle ilgilenmektedir. Gelecek tanımı projelere göre değişmektedir: bazen altı ay, bazen iki hafta, bazen de 20 yıl sonrası için tasarımlar yapılmaktadır. Tasarımcıların pratikleri gereği, geleceği düşünmek, geleceğe şekil vermek veya gelecek için karar verecek birey veya grupları etkilemek gibi kaygıları olmalıdır. Geleceğin nasıl olacağı ile ilgili çeşitli metotlar mevcuttur. Delphi çalışmaları, trend öngörüleri, hatta bilim-kurgu kitap ve filmleri bunlardan birkaçı olarak g...
Citation Formats
G. C. Elibol, F. Korkut, and G. F. Hasdoğan, “Tasarım Hukukunda Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesinde Kullanılan Terimler Açısından Kavramsallaştırma Sorunları,” 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76898.