LaBO3: Ce3+ /Tb3+ Fosforlarının Optik Özelliklerinin İncelenmesi

Citation Formats
Ö. C. Abacı, O. Esentürk, and A. Yılmaz, “LaBO3: Ce3+ /Tb3+ Fosforlarının Optik Özelliklerinin İncelenmesi,” Çorum, Türkiye, 2019, p. 33, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.anorganik2019.com/download/kongre_kitabi_bildiri_kitapcigi_9.7.2019.pdf.