Hafif Uçaklar İçin Düzlemsel Uçuş Kontrol Sistemlerinin Kinematik Sentezi

2001-10-01
Yunus, Akman
Yaman, Yavuz
Eres, Söylemez
Genel olarak ufak uçaklarda pilotun hareketleri direk olarak mekanik linklerle kumanda yüzeylerine iletilmaktedir. Kokpitte yaratılan kumandalar hareketli kumanda yüzeylerine kablolar, kranklar ve itme-çekme çubukları vasıtasıyla aktarılmaktadır. Bu makalede, hafif uçaklar için önerilen bir düzlemsel uçuş kontrol sistem mekanizmasının kinematik sentezi yapılmıştır. Basit bir sistem elde etmek amacıyla çalışmada dört çubuk mekanizmaları seçilmiştir. Dört nokta sentezinde analitik bir yöntem olan Bloch Yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin uygulanmasını göstermek amacıyla irtifa dümeni kontrol sistemi seçilmiştir.
Citation Formats
A. Yunus, Y. Yaman, and S. Eres, “Hafif Uçaklar İçin Düzlemsel Uçuş Kontrol Sistemlerinin Kinematik Sentezi,” 2001, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77029.