Metil tiyoglikolatın çalkon türevlerine asimetrik organokatalitik sülfa-Michael katılmaları

2017-09-10
Hasılcıoğulları, Deniz
Tanyeli, Cihangir
Citation Formats
D. Hasılcıoğulları and C. Tanyeli, “Metil tiyoglikolatın çalkon türevlerine asimetrik organokatalitik sülfa-Michael katılmaları,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77139.