Orta büyüklükteki bir nakliye uçağının ekipman rafı tasarımı

2010-09-16
Mehmet Efruz, Yalçın
Yaman, Yavuz
Hasan, Muvaffak
Bu çalışmada orta büyüklükte bir nakliye uçağı için 29 adet ekipman taşıyacak olan bir ekipman rafının tasarımı ve analizi yapılmıştır. Nakliye uçağına yeni ekipmanlar eklenerek uçağın kullanım alanlarının artırılması hedeflenmiştir. Tasarlanan ekipman rafı uçağın uçuş koşullarında maruz kalacağı nihai yükler olan 3 ana eksendeki 7g’lik ivmelere dayanmakta ve genel havacılık kurallarına uygun olan minimum 0.2 değerindeki güvenlik faktörlerini sağlamaktadır. Bu çalışmada ekipman rafının tasarımı ve analizi Unigraphics, MSC.Patran® ve MSC.Nastran® ticari yazılımları kullanılarak yapılmış, ek olarak el ile yapılan bağlayıcı analizlerini kolaylaştırmak amacıyla MS Excel ve FORTRAN yazılımları kullanılarak iki adet program oluşturulmuştur.
Citation Formats
Y. Mehmet Efruz, Y. Yaman, and M. Hasan, “Orta büyüklükteki bir nakliye uçağının ekipman rafı tasarımı,” presented at the Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, (16 - 18 Eylül 2010), Eskişehir, Türkiye, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77178.