Orta büyüklükteki bir nakliye uçağının ekipman rafı tasarımı

2010-09-16
Mehmet Efruz, Yalçın
Yaman, Yavuz
Hasan, Muvaffak
Bu çalışmada orta büyüklükte bir nakliye uçağı için 29 adet ekipman taşıyacak olan bir ekipman rafının tasarımı ve analizi yapılmıştır. Nakliye uçağına yeni ekipmanlar eklenerek uçağın kullanım alanlarının artırılması hedeflenmiştir. Tasarlanan ekipman rafı uçağın uçuş koşullarında maruz kalacağı nihai yükler olan 3 ana eksendeki 7g’lik ivmelere dayanmakta ve genel havacılık kurallarına uygun olan minimum 0.2 değerindeki güvenlik faktörlerini sağlamaktadır. Bu çalışmada ekipman rafının tasarımı ve analizi Unigraphics, MSC.Patran® ve MSC.Nastran® ticari yazılımları kullanılarak yapılmış, ek olarak el ile yapılan bağlayıcı analizlerini kolaylaştırmak amacıyla MS Excel ve FORTRAN yazılımları kullanılarak iki adet program oluşturulmuştur.

Suggestions

Orta Sınıf ve Orta Alt Sınıftan Boşanmış Babaların Babalık Algı ve Pratikleri
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut(2018-12-31)
Bu çalışma, orta ve orta alt sınıftan eşinden ayrılmış ve çocuğu olan erkeklerin babalık algı ve pratiklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Erkeklik ve babalık literatüründe 1980lerden itibaren boşanmış babaların deneyim ve algıları tartışılmaktadır (Furstenberg vd. 1983; Teachman, 1991; Umberson ve Williams, 1993; Arendell, 1995). Eşinden boşanmış babalara ilişkin haber, yorum ve tartışmalar son dönemde Türkiye kamuoyunda da artarak yer almaktadır. Erkeklerin sınıfsal pozisyonları babalık beklenti, norm ve al...
Ağır bir nakliye uçağına ait bir yapısal bileşenin tasarımı ve analizi
Davut, Çıkrıkçı; Yaman, Yavuz; Murat, Sorguç (null; 2010-09-16)
Bu çalışmada ağır bir nakliye uçağı arka gövdesine ait bir yapısal bileşenin tasarım ve analiz evreleri sunulmuştur. Tasarlanan bileşen olan yapısal bağlantı elemanı, uçağın gövde montajında iki kaburganın ya da iki takviye kirişinin birbirine bağlantısını sağlayan arayüz elemanıdır. Uçak gövdesindeki çevresel güçlendiriciler olan kaburgalar birbirlerine kaburga bağlantı elemanları ile, boylamsal güçlendiriciler olan takviye kirişleri ise takviye kirişi bağlantı elemanları ile birleştirilmektedir. Tasarım e...
Spelling errors in writings of upper intermediate foreign learners of english: theory and a quantitative analysis
Sönmez, Margaret Jeanne M. (2001-07-01)
Bu çalışma Türk öğrencilerin yaptığı İngilizce yazım hatalarından oluşan bir bütüncenin niceliksel bir analizini yapmaktadır. Çalışma, anadili İngilizce olanların yaptığı yazım hatalarına dayalı bir analizin ortaya koyduğu sorunlar ve bu çalışma ile daha önceki bir çalışmanın bulgularının kuramsal önemi üzerine odaklaşmaktadır. Çalışmada, yazım hatalarına ilişkin kuramsal bir arka plan incelemesini, İngilizceleri orta-üst düzeydeki öğrencilerin yaptığı yazım hatalarının niceliksel bir analizi izlemektedir. ...
Perceptions of students, teachers and parents regarding English-Medium instruction at secondary education
Tarhan, Şahika; Ok, Ahmet; Department of Educational Sciences (2003)
The purpose of this study was to determine perceptions of students, teachers and parents concerning English-medium instruction and their perceptions of English as a foreign language. The research design of the study comprised a nation-wide questionnaire survey and individual interviews. The sample for the survey consisted of 982 students, 383 teachers and 988 parents in 42 Anatolian high schools across 32 provinces in Turkey selected using statified and criterion sampling. The participants of the interviews...
Orta ve Doğu Karadeniz'de ağır metal kirliliğinin karasal kaynaklarının belirlenmesi
Ünsal, Mustafa; Bekiroğlu, Yılmaz; Beşiktepe, Şengül Akdoğan; Kayıkçı, Yusuf; Alemdağ, Nigar; Aktaş, Muammer; Yıldırım, Celal(1995)
Bu raporda, Orta ve Doğu Karadeniz'de Ağır Metal Kirliliğinin Karasal Kaynaklarının Belirlenmesi Projesi çerçevesinde 14 kaynak ve 4 referans istasyonundan alınan Toplam Askı Yük, Sediman, Midye ve Makroalgier Örneklerinde Cıva, Bakır ve Kurşun analizleri yapılarak bu metallerin karasal kaynaklarının belirlenmesine çalışılmıştır. Ayrıca konsantrasyonların yer ve zamana göre değişimi incelenmiştir. En yüksek cıva konsantrasyonu, Hopa yöresinde, ayrıca dere, nehir ve atık suların bulunduğu yerden alınan örnek...
Citation Formats
Y. Mehmet Efruz, Y. Yaman, and M. Hasan, “Orta büyüklükteki bir nakliye uçağının ekipman rafı tasarımı,” presented at the Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, (16 - 18 Eylül 2010), Eskişehir, Türkiye, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77178.