Kuzeydoğu Anadolu Jeotermal Kaynaklarının Asal Gaz ve Çevresel İzotop Jeokimyası

2017-04-10
Aydın, Harun
Karakuş, Hüseyin
Mutlu, Halim
Güleç, Nilgün Türkan
Hılton, Davıd R

Suggestions

Kuzeydoğu Anadolu jeotermal kaynaklarının asal gaz ve çevresel izotop jeokimyası
Aydın, Harun; Karakuş, Hüseyin; Mutlu, Halim; Güleç, Nilgün Türkan; Hilton, David (null; 2017-04-10)
Geology and geochemistry of recent sediments from the Northeastern Mediterranean basin /
Tunç, Şakir Çağan; Yemenicioğlu, Semal; Department of Marine Geology and Geophysics (2008)
Kuzeydoğu Akdeniz fok (Monachus monachus) populasyonu yaşamsallık analizi
Gücü, Kemal Ali(2012)
Kuzeydoğu Akdeniz Botryllid tulumlularının (Ascidians) moleküler teknikler kullanılarak tanımlanması ve karşılaştırılması
Karahan, Arzu; Zenginer Yılmaz, Arife; Salihoğlu, Barış(2018-12-31)
Tulumlular, deniz fıskiyeleri olarak bilinen ve çoğunlukla koloni oluşturarak yaşayan ilkel omurgalı formlarıdır. Son dönemlerde kök hücre ve biyoteknolojik çalışmalarda sıklıkla kullanılan model organizmalardan biridir. Üreme güçleri, kök hücre potansiyelleri ve rejenerasyon yetenekleri oldukça yüksektir. Omurgalılar içinde tüm vücut onarımını yapabilen tek canlı grubudurlar. Türkiye kıyılarındaki türleri ile ilgili yayınlanan birkaç morfolojik çalışma dışında üzerlerinde herhangi bir çalışma yapılmamıştır...
Kuzeydoğu Akdeniz' in atmosfer tozlarının, sedimentolojik, minerolojik ve jeokimyasal yapılarının saptanması
Ediger, Vedat; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Tuğrul, Süleyman; Yemenicioğlu, Semal; Kubilay, Nilgün(2003)
Doğu Akdeniz'in, atmosferi, kıyı zonu, ve deniz ortamı, atmosfer/deniz/kara etkileşiminin araştırılması ile ilgili çalışmalarda doğal bir laboratuar ortamı niteliğindedir. Özellikle bahar aylarında, Sahra ve Arap çöllerinden yüksek miktarlarda kuzeydoğu Akdenize gelen tozlar, yüksek miktarlarda kimyasal maddeler ve mineraller içermektedir. Bunun yanı sıra, farklı tane boyu aralıklarındaki tozlar, değişik miktarlarda besin elementleri ihtiva edebilmektedirler. Doğal olarak, atmosfer tozlarının tane-boyu dağı...
Citation Formats
H. Aydın, H. Karakuş, H. Mutlu, N. T. Güleç, and D. R. Hılton, “Kuzeydoğu Anadolu Jeotermal Kaynaklarının Asal Gaz ve Çevresel İzotop Jeokimyası,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77282.