Geoteknik etüt raporlarındaki yaygın hataların belirlenmesi ve istatistiksel değerlendirilmesi

2013-03-01
Zemin etüt raporlarında sunulan bilgilerin, yapılacak olan yapının tasarımı, maliyeti ve dayanıklılığı üzerindeki etkisi büyüktür. Bu nedenle etüt raporlarının kalitesi ve güvenilirliği önem arz etmektedir. Ancak ülkemizde, geoteknik mühendisliği ikinci plana itilmekte ve özellikle parsel bazındaki zemin etüt incelemelerine gereken önem verilmemektedir. Bu çalışmada, yapıların ruhsatına esas üstyapı projelerinin hazırlanması için gerekli olan ada/parsel bazında zemin-temel etüdü raporlarının incelenmesi yapılmış olup, bu raporlardaki yanlış/eksik arazi araştırmaları, laboratuvar çalışmaları, geoteknik hesaplar ve geoteknik öneriler tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, bulunan hata ve eksikliklerin istatistiksel değerlendirilmesi yapılmış, geoteknik mühendislerinin sıkça karşılaşılan hatalardan kaçınmasını kolaylaştıracak tavsiyeler ve çözüm yolları sunulmuştur.
Türkiye Mühendislik Haberleri

Suggestions

Replication of geomembrane interfaces using 3d printing (fused deposition modelling) technique
Uragan, Semkan; Huvaj Sarıhan, Nejan; Department of Civil Engineering (2020-12-22)
Geomembrane – soil interface is a critical consideration in geotechnical engineering applications such as liners and covers in landfills, canals or mine tailing dams. In some cases, lack of sufficient shear strength in these interfaces leads to poor performance, uneconomical design (such as requiring a longer geomembrane in an anchor trench), or may even lead to failure. To eliminate such problems, geometrical features known as asperities (or protrusions) are used on the geomembrane's interfacing faces. The...
Telsiz Teknolojiler Yardımıyla Proje Ekibi Yerinin Şantiyede Belirlenmesi
Pekeriçli, Mehmet Koray; Tanyer, Ali Murat(2015-12-31)
Önerilen proje kapsamında yeni kablosuz ağ teknolojilerinin yapı ölçeğinde yer ve aktivite takibi, bağlama özel bilgi üretilmesi ve iletilmesi için kullanımı araştırılacak ve tüm bunları destekleyecek altyapı, yazılım ve donanım entegrasyonu üzerine yeni bilgi ve teknoloji üretilecektir.Ana hedef halihazırda yaygın olarak kullanılan çevresel birimler ve bunlara ait basit arayüzler aracılığıyla mekan bilgisinin de entegre edildiği yeni deneyimler üretmek ve bunları binalara ait inşaat, yönetim, ve işletme sü...
Geoteknik Deprem Mühendisliği Açısından Zemin-Temel-Yapı Etkileşimine Kritik Bakış
Siyahi, Bilge; Çetin, Kemal Önder; Bilge, Habib Tolga (2015-01-01)
Local soil conditions play a critical role in geotechnical earthquake engineering and seismic design. Past earthquakes revealed tremendous case-history based engineering information on specifics of this, but unfortunately the requirements for soil-foundation-structure interaction have been included in seismic design codes only after 1970’s. Even though, subsequent seismic design codes after 1970’s revised the requirements, site-specific earthquake ground motion determination (amplitude, frequency content, ...
Dinamik Yükler Altında Kalıcı Şev Deformasyonu için Olasılıksal Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi
Gülerce, Zeynep(2019-11-01)
Dinamik yüklere maruz kalan bir sevin performansının degerlendirilmesi ve deprem-kaynaklı kalıcı sev deformasyonlarının kestirilmesi, geoteknik deprem mühendisligi uygulamalarının en karmasıklarından birisidir. Deprem-kaynaklı kalıcı sev deformasyonları dogru bir biçimde belirlendigi ve olasılıksal olarak modellendigi taktirde, sev performansının deprem tehlikesi/riski bazında bölgesel ölçekte degerlendirilmesinin mümkün oldugu güncel çalısmalar tarafından gösterilmistir. Bölgesel deprem kaynaklı sev d...
Mimari tasarım yönetiminde kullanılabilecek "süreç yönetim modelleri"
Duran, Özge Selen; Tanyer, Ali Murat (null; 2014-11-06)
Mimari tasarım pratiği, işverenlerin taleplerindeki değişiklikler, gelişen teknoloji ve proje sürecinde gittikçe artan farklı katılımcıların projeye katkı gerekliliği (danışmanlar, uzmanlar, ...vb) gibi sebepler ile meslek olarak bir değişime uğramış ve multi-disipliner bir süreç olarak yeni ve ileri düzey tasarım metodolojileri ve proje üretim / dağıtım formatları ihtiyacı ile yüz yüze kalmıştır. Farklı mekan ve zaman dilimlerinde yer alan uzman(lık)ların da proje ekibi ve süreci içerisine dahil...
Citation Formats
N. K. Toker, “Geoteknik etüt raporlarındaki yaygın hataların belirlenmesi ve istatistiksel değerlendirilmesi,” Türkiye Mühendislik Haberleri, pp. 28–35, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/1bd80c14b939095_ek.pdf?dergi=497.