Küçükçekmece Lagünü Paleotsunami ve Modelleme Çalışmaları

2017-05-10
Vardar Aykurt, Hande
Altınok, Yıldız
Alpar, Şaban Bedri
Ünlü, Vesile Selma
Yalçıner, Ahmet Cevdet
Citation Formats
H. Vardar Aykurt, Y. Altınok, Ş. B. Alpar, V. S. Ünlü, and A. C. Yalçıner, “Küçükçekmece Lagünü Paleotsunami ve Modelleme Çalışmaları,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77362.