Kum numuneler için çok aşamalı üç eksenli deney yöntemleri

2018-09-28
Alyousif, Mostafa
Toker, Nabi Kartal
Citation Formats
M. Alyousif and N. K. Toker, “Kum numuneler için çok aşamalı üç eksenli deney yöntemleri,” İstanbul, Türkiye, 2018, vol. 2, p. 451, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77376.