Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişimini Desteklemek Suretiyle Eğitimde Kalitenin Artırılması Projesi Değerlendirme Raporu

2017-01-01
Taneri, Pervin Oya
Ayna, Yunus Emre
Evsel, Gülsevim
Korkmaz Sağlam, Feyza

Suggestions

Okul Müdürlerinin Değişim Liderliği Rollerine İlişkin Metaforik Algıları
Keleş, Elif; Kondakçı, Yaşar (2018-05-10)
Okul Psikolojik Danışmanlarının Davranım Sorunları Gösteren Lise Öğrencileriyle Çalışma Deneyimleri
Kiliç, Cafer; Şensoy, Gözde; İKİZ, FATMA EBRU (2022-1-01)
All Rights Reserved.School counselors are one of the people who take responsibility for intervening in the school environment with students who have conduct problems. Students who show conduct problems are one of the most referred groups to the school counseling service. Students who display aggression, substance use, abuse, bullying, and self-harming tendencies are more likely to experience various problems such as peer relations, school achievement, delinquency, etc. They should be intervened early withou...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Ve Öğretmenlerin Fen Bilgisi Eğitimi
Olgan, Refika(2010-12-31)
Fen bilgisi okul öncesi döneminden yüksek öğrenime kadar eğitim- öğretimin bütün kademelerine etkili şekilde öğretilmesi gereken bir alandır (Lind, 1999; Katz, 1997). Amerika'da ve Avrupa'nın bir çok ülkesinde, öğretimin bütün kademelerinde, fen eğitimine verilen önem artmakla birlikte, özellikle okul öncesi eğitim programlarında fen ile ilgili temalara daha fazla yer verilmeye başlanmıştır (Johnson, 1999). Yapılan araştırmalara göre, erken yaşlarda fen bilgisi eğitimine başlamak, çocukların konuyla ilgili...
Okul Öncesı Eğitim Programlarında Değerlendirme: Türkiye ve Yeni Zelanda Karşılaştırması
Gülçiçek, Turan; Erden, Feyza; Yalçın, Fatma (2018-09-01)
Okul Kütüphanecilerinin Görüşlerine Göre Okul Kültürü Değerlendirmesi
Önal, H. İnci; Ekici, Selda (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, 2012)
Bu çalışma ile okul kütüphanelerinde görev yapan kütüphanecilerin görüşleri alınarak okul kültürünün belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırma örneklemini Türkiye’deki özel okul kütüphanelerinde çalışan ve Okul Kütüphanecileri Derneği’ne üye olan kütüphaneciler oluşturmaktadır. Hazırlanan anket ve ölçek, Okul Kütüphanecileri Derneği aracılığı ile üyelerine gönderilmiş, 15 farklı okuldan toplam 21 kütüphaneciden yanıt alınmıştır. Elde edilen bulgulardan, araştırma kapsamına giren okulların genel olarak “güçlü f...
Citation Formats
P. O. Taneri, Y. E. Ayna, G. Evsel, and F. Korkmaz Sağlam, Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişimini Desteklemek Suretiyle Eğitimde Kalitenin Artırılması Projesi Değerlendirme Raporu. 2017.