Yapay arı kolonisi algoritmasının zaman-maliyet ödünleşim problemlerine uygulanması

2014-11-08
Zaman ve maliyet verileri, inşaat projelerinin yönetimindeki en önemli faktörlerdendir. Planlamacılar, iş programını yaparken aktivitelerin tamamlanma süresi ve maliyetini göz önünde bulundururlar. Proje süresini kısaltmak için ek kaynak tahsis edilerek aktivitelerin süreleri azaltılabilir ancak bu projede ek maliyetler doğurur. Bu nedenle, proje süresi ve toplam maliyeti arasında ödünleşme sağlanarak proje için en uygun iş programı sağlanır. Zaman-maliyet ödünleşim problemleri genellikle kesiklidir ve her aktivite için belirli sayıdaki zaman-maliyet çiftlerinin değerlendirilmesiyle toplam maliyet en aza indirgenerek çözülür. Klasik metotların ve paket programların zaman-maliyet ödünleşim problemlerine çözüm getiremediği durumlarda Genetik Algoritma, Parçacık Sürü Optimizasyonu ve Karınca Kolonisi Optimizasyonu gibi sezgisel üstü yöntemlere başvurulmaktadır. Bu çalışmada da Yapay Arı Kolonisi isimli sezgisel üstü algoritma kullanılmıştır. Temel maliyet-zaman ödünleşim problemlerinin maliyet modellemesinde, aktivite maliyetlerinin yanında dolaylı maliyetler, proje süresinin uzamasından kaynaklanan ceza maliyeti ve projeyi erken bitirme teşviki de dikkate alınmıştır. Çalışma sonuçları, Yapay Arı Kolonisi algoritmasının zaman-maliyet ödünleşim problemlerinde düşük fonksiyon değerlendirme sayısı ile optimum değerlere ulaştığından verimli çalıştığını göstermiştir.
Citation Formats
M. Altun and A. Akçamete Güngör, “Yapay arı kolonisi algoritmasının zaman-maliyet ödünleşim problemlerine uygulanması,” Antalya, Türkiye, 2014, p. 708, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77507.