Konuta Ekonomik Erişilebilirlik Kapsamında TOKİ'nin Alt Gelir Gruplarına İlişkin Konut Faaliyetlerinin Bölgesel Ölçekte Değerlendirilmesi

2016-12-02

Suggestions

Konuta Ekonomik Erişebilirliğin Analizi ve Ölçüm Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Özdemir Sarı, Özgül Burcu(2016-12-31)
Ülkemizde yıllardır konut sorununun niceliksel yönüne odaklanmış tartışmalar ve politikalar sorunun niteliksel yönünü görmezden gelmiş, üretilen konut birimlerinin ve yaşam çevrelerinin standartları, hanehalklarının sosyal ve ekonomik yapısındaki değişimlere ve çeşitliliğe cevap verilip verilmediği irdelenmemiştir. Özellikle son 15 yıllık dönemde, inşaat sektörü ekonomiyi canlandırmanın temel aracı olarak görülmüş, ülke çapında bir ‘konut üretim ve kentsel dönüşüm seferberliği’ başlatılmıştır. Bu dönemde hü...
Reinvestment decisions and rehabilitation in housing
Özdemir, Özgül Burcu; Barlas, Adnan; Balamir, Murat; Department of City and Regional Planning (2003)
Konut Üretim Performansının Konuta Ekonomik Erişebilirlik Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Aksoy Khurami, Esma (2019-03-01)
2003 yılından itibaren 58. Hükümet’in Acil Eylem Planı kapsamında ülke çapında başlatılan konut seferberliğinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) inşaat sektörünün en etkili aktörlerinden biri haline gelmiştir. Toplu konut ve kentsel dönüşüm projelerine öncülük eden TOKİ, alt ve orta gelir gruplarına konut sunumunu kendine strateji edinmiş, bu bağlamda farklı bölgelerde alt gelir gruplarının konut ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değişen ölçeklerde konut projeleri gerçekleştirilmiştir. Ancak bu uygulam...
Residential energy efficiency: Turkish case
Kartal, Aysun; Türüt Aşık, Serap.; Department of Economics (2019)
This study aims to analyze residential electricity demand of Turkey between 2008 and 2015, provide relative efficiency scores of provinces in electricity use and reveal the determinants of (in)efficiency through stochastic frontier approach. Empirical results indicate that having higher income, inhabiting in densely populated provinces and living at detached houses result in increasing electricity consumption at the residential sector. On the other hand, as household size increases, electricity consumption ...
Konut Sektöründe Gelişmeler ve Toplu Konut Yasa Tasarısı
Keskinok, Hüseyin Çağatay (1981-02-01)
Citation Formats
E. Aksoy and Ö. B. Özdemir Sarı, “Konuta Ekonomik Erişilebilirlik Kapsamında TOKİ’nin Alt Gelir Gruplarına İlişkin Konut Faaliyetlerinin Bölgesel Ölçekte Değerlendirilmesi,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77570.