Yunan ve Roma Dünyasında Kent The City in the Greek and Roman World Routledge London New York 1996

2000-01-01

Suggestions

OrienTel: Türkçe telefon konuşması Veritabanı
Çiloğlu, Tolga; Tokatli, A (2004-04-30)
Avrupa Birliği 5. Çerçeve Programı Projesi olan, Akdeniz çevresindeki Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde konuşulan dillerde telefon hattı üzerinden konuşma veritabanlarının oluşturulmasını amaçlayan Orientel Projesi (IST-2000-28373) kapsamında üretilen Türkçe veritabanı ve yapılan çalışmalar tanıtılmaktadır. Proje kapsamında toplam 21 dil için konuşma veritabanları toplanmaktadır. Çalışma yaklaşık 16 ayda başarıyla tamamlanmıştır; 1700 konuşmacının, cinsiyet, yaş, şive ve arama ortamı bakımından dengeli ...
SATREPS MarDiM Project on Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation in the Marmara Region and Disaster Education in Turkey
Çıtak, Seçkin Özgür; Kaneda, Yoshiyuki; Özener, Haluk; Meral Özel, Nurcan; Kalafat, Doğan; Takahashi, Narumi; Hori, Takane; Hori, Moneo; Sakamoto, Mayumi; Pınar, Ali; Özel, Asım Oğuz; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Tanırcan, Gülüm; Demirtaş, Ahmet (2017-08-04)
METU-HAS: YÜKSEK BAŞARIMLI YENİ BİR SİSTEMATİK HTTP ADAPTIVE STREAMING (HAS) YÖNTEMİ
Schmidt, Şenan Ece(2017-12-31)
HTTP Adaptive Streaming (HAS) popülerleşen bir çoklu ortam akan iletişim (multimedia streaming) yöntemidir. HAS yöntemlerinde sunucular video parçalarını farklı kalite düzeylerinde bulundurmaktadırlar. İstemciler yaptıkları ölçümlere göre tahmini ağ yüküne adapte olarak sunucudan istedikleri video parçalarının kalitesini ve isteme zamanının ayarlamakta ve bu parçaları HTTP dosyaları olarak almaktadırlar. İyi bir HAS istemcisinin oynattığı videonun asla donmaması yani arabelleğinin asla boşalmaması gereklid...
Maasstrichtian planktonic foraminifera and stratigraphy of the germav formation Gerçüş area, southeast Turkey.
Özkan, Sevinç; Department of Geological Engineering (1985)
URAP-TR: a national ranking for Turkish universities based on academic performance
Alasehir, Oguzhan; Çakır, Murat Perit; Acartürk, Cengiz; Baykal, Nazife; Akbulut, Ural (2014-10-01)
This study describes the basic methodological approach and the results of URAP-TR, the first national ranking system for Turkish universities. URAP-TR is based on objective bibliometric data resources and includes both size-dependent and size-independent indicators that balance total academic performance with performance per capita measures. In the context of Turkish national university rankings, the paper discusses the implications of employing multiple size-independent and size-dependent indicators on nat...
Citation Formats
F. C. Bilsel, Yunan ve Roma Dünyasında Kent The City in the Greek and Roman World Routledge London New York 1996. 2000.