Yeni Veriler Işığında Türkiye’xxde Şirketleşme ve Firma Dinamikleri, 1917-1950

2019-01-25
Ağır, Münis Seven
Artunç, Cihan
Citation Formats
M. S. Ağır and C. Artunç, “Yeni Veriler Işığında Türkiye’xxde Şirketleşme ve Firma Dinamikleri, 1917-1950,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77682.