Ejektör sisteminde kullanılan loplu lüle geometrisinin “k-ω SST” türbülans modeli ile çözümünün doğrulanması ve lop sayısının performans etkilerinin incelenmesi

2018-09-14
Bayat, Akay
Perçin, Mustafa
Ejektör sistemi yüksek hızda jet akışının bulunduğu bölgede ikincil bir akış oluşturarak sıcak bölgenin soğutulmasını sağlayan bir sistemdir. Bu çalışmada helikopter motor bölgesinin soğutulması için kullanılan bir ejektör sisteminde loplu lüle geometrisindeki lop sayısının performans üzerindeki etkileri incelenmiştir. İlgili bölgenin soğutulmasında kullanılan sistemde yer alan lülenin lop sayılarının değiştirilmesiyle sistem tarafından çekilen ikincil akış miktarı ve oluşan karşı basınç değerleri karşılaştırılmıştır. Üç boyutlu sayısal akış alanı hesaplamalarında kullanılacak “k- ω SST” türbülans modelinin doğrulanması için ise literatürde bulunan deney sonuçları ile analiz sonuçları karşılaştırılmış ve türbülans modeli doğrulanmıştır.
Citation Formats
A. Bayat and M. Perçin, “Ejektör sisteminde kullanılan loplu lüle geometrisinin “k-ω SST” türbülans modeli ile çözümünün doğrulanması ve lop sayısının performans etkilerinin incelenmesi,” presented at the Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, (12 - 14 Eylül 2018), Samsun, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77705.