Türkiye’nin erken cumhuriyet dönemi’ndeki şehir ve bölge planlama deneyiminden çıkarılacak dersler

2015-02-01
Bilim ve Ütopya Dergisi

Suggestions

Türkiye’de yabancı dilde ölçme ve değerlendirme eğitiminin dünü ve bugünü
Hatipoğlu, Çiler (2016-02-10)
Nationalism and religion in the textbooks of the early republican period in Turkey
Babahan, Ali; Tokluoğlu, Ayşe Ceylan; Department of Sociology (2014)
This study focuses on a detailed analysis of the relationship between nationalism and religion (Islam) in textbooks taught in Turkish education system between 1924 and 1950. It can be regarded as a re-assessment of general assumptions in the literature presuming the dominance of an authoritative secular nationalism in the textbooks of the whole early republican period. In this respect, the textbooks used at primary, middle and high school levels as part of the history, citizenship, sociology, and religion c...
Türkiye’de lise öğrencilerinin fizik konularındaki kavram yanılgılarının coğrafik bölgelere göre haritalanması
Eryılmaz, Ali; Özdemir, Ömer Faruk; Yıldırım, Ufuk; Garip, Belkıs; Demirtaş, Dilber (2016-09-30)
Bu çalışma birbirinin devamı olan dört çalışmanın birincisidir. Bu çalışmada Türkiye’de lise öğrencilerinin fizik konularındaki kavram yanılgılarının coğrafik bölgelere göre haritalanması amacı ile üç-basamaklı kavram yanılgısı testlerinin geliştirilmesi ve uygulanması aşamaları anlatılmıştır. Kuvvet ve Hareket Kavram Testi, Kinematik Grafiklerini Anlama Testi, Basit Elektrik Devreleri Kavram Testi ve Geometrik Optik Kavram Testi geliştirilip, geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları yapılmıştır. Çalışmanın e...
Predictors of university EFL instructors’ self efficacy beliefs in Turkey
Taşer, Duygu; Enginarlar, Hüsnü; Department of English Language Teaching (2015)
The purpose of this study is to explore the predictors of Turkish EFL instructors’ self-efficacy beliefs at the tertiary level. The aim is to discover the most influential factors that shape preparatory school instructors’ self-efficacy beliefs and its sub-dimensions in relation to classroom management, instructional strategies, and student engagement. Ultimately, the study seeks to develop a deeper understanding of how and why these factors may impact teachers’ sense of efficacy in the field of English lan...
Understanding the notion of choice in the process of university entrance exam in Turkey: a case study at METU
Otaç, Buse Ceren; Zırh, Besim Can; Department of Sociology (2019)
The aim of this thesis is to analyze the experience of the transition to higher education in the context of Turkey where the means of accessing to higher education is conducted via central examinations. To this end, the questions of “What are the conditions of accessing higher education based on the central examination experience in the context of Turkey? Which characteristics of education system shape the process of university choice? What strategies do students employ and in which ways they play their rol...
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Türkiye’nin erken cumhuriyet dönemi’ndeki şehir ve bölge planlama deneyiminden çıkarılacak dersler,” Bilim ve Ütopya Dergisi, pp. 58–61, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77731.