Çatalhöyük’ten alınan çeşitli sıva örneklerinin X-ışını kırınım analizi ile incelenmesi

2017-05-26

Suggestions

Doğal Zeolit Klinoptilolitin Akış Borulu Taşkın-Akışkan Yatakta Kurutulması
Öcal, Cihan; Külah, Görkem; Yaman, Onur; Aydın, Filiz; Köksal, Murat; Nasirimarekani, Vahid(2015)
Mikotoksinler, depolanan tahıllar ve kaba yemler üzerinde gelişen belirli küf formlarının toksik etkili metabolik yan ürünleridir. Mikotoksinler, son derece toksik, çoğu kansorejen, teratojen ve mutajen maddelerdir. Dolayısıyla, mikotoksinli ürünlerin doğrudan yenilmesi veya bu tip yem ile beslenen hayvanların et ve süt ürünlerinin yenilmesi sağlık açısından büyük risk oluşturmaktadır. Yemlerde bulunan mikotoksinlerin bazıları yem içerisinde salgılanırken, bazıları da yemler hayvanlar tarafından alındıktan ...
Çat Barajı isale tünelinin mühendislik jeolojisi ve kaya mekaniği incelemesi; Malatya- Çelikhan alanının jeolojisi
Gözübol, Ali Malik; Önal, Mehmet Ali(1986-04-15)
Başkaldırının Üretken Yüzü Ankara da Ortak Mekanların Kendiliğinden Oluşumu
Cihanger Medeıros Rıbeıro, Duygu (2015-11-08)
Başkaldırının Üretken Yüzü Ankara da Ortak Mejkanların Kendiliğnden Oluşumu
Cihanger Medeıros Rıbeıro, Duygu (2016-10-01)
Parameter extraction and image enhancement for catadioptric omnidirectional cameras
Baştanlar, Yalın; Çetin, Yasemin; Department of Information Systems (2005)
In this thesis, catadioptric omnidirectional imaging systems are analyzed in detail. Omnidirectional image (ODI) formation characteristics of different camera-mirror configurations are examined and geometrical relations for panoramic and perspective image generation with common mirror types are summarized. A method is developed to determine the unknown parameters of a hyperboloidal-mirrored system using the world coordinates of a set of points and their corresponding image points on the ODI. A linear relati...
Citation Formats
A. Güzel and Ç. Akgül, “Çatalhöyük’ten alınan çeşitli sıva örneklerinin X-ışını kırınım analizi ile incelenmesi,” 2017, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77970.