Çatalhöyük’ten alınan çeşitli sıva örneklerinin X-ışını kırınım analizi ile incelenmesi

2017-05-26
Güzel, Ali
Akgül, Çağla
Atalay, Mustafa Ümit
Demirci, Şahinde
Citation Formats
A. Güzel, Ç. Akgül, M. Ü. Atalay, and Ş. Demirci, “Çatalhöyük’ten alınan çeşitli sıva örneklerinin X-ışını kırınım analizi ile incelenmesi,” 2017, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77970.