Kuzeydoğu Anadolu jeotermal kaynaklarının asal gaz ve çevresel izotop jeokimyası

2017-04-10
Aydın, Harun
Karakuş, Hüseyin
Mutlu, Halim
Güleç, Nilgün Türkan
Hilton, David

Suggestions

Kuzeydoğu Anadolu Jeotermal Kaynaklarının Asal Gaz ve Çevresel İzotop Jeokimyası
Aydın, Harun; Karakuş, Hüseyin; Mutlu, Halim; Güleç, Nilgün Türkan; Hılton, Davıd R (2017-04-10)
Geology and geochemistry of recent sediments from the Northeastern Mediterranean basin /
Tunç, Şakir Çağan; Yemenicioğlu, Semal; Department of Marine Geology and Geophysics (2008)
Kuzeydoğu Akdeniz kıyı sularında fosfor ve azot bileşikleri değişimlerinin fitoplankton tür dağılımına etkisi
Tuğrul, Süleyman; Ediger, Dilek; Sağlamtimur, Neslihan Doğan; Yılmaz, Doruk(2004)
Kuzeydoğu Akdeniz kıta sahanlığı kıyı sularında nehir etkisindeki kıyıdan açığa doğru belirlenen üç istasyonda fosfor ve azot bileşiklerinin fitoplankton grup dağılımına etkilerinin sistemin fiziko-kimyasal özellikleri ile birlikte değerlendirilmesi.
Kuzeydoğu Akdeniz yüzey sedimanlarında jeokimyasal özelliklerin değişimi
Tuğrul, Süleyman; Tezcan, Devrim; Akçay, İsmail; Başduvar, Şehmus (null; 2016-12-23)
Kuzeydoğu Akdeniz küçük pelajik balık stoklarının izlenmesi
Gücü, Ali Cemal(2011)
Citation Formats
H. Aydın, H. Karakuş, H. Mutlu, N. T. Güleç, and D. Hilton, “Kuzeydoğu Anadolu jeotermal kaynaklarının asal gaz ve çevresel izotop jeokimyası,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78026.